Vidaus vandenų uostų registravimas

Spausdinti

 

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS „VALSTYBINĖS REIKŠMĖS VIDAUS VANDENŲ KELIUOSE

STEIGIAMŲ VIDAUS VANDENŲ UOSTŲ REGISTRAVIMAS“ TEIKIMO APRAŠYMAS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

Versija – 4.

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliuose steigiamų vidaus vandenų uostų registravimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Prašymą registruoti valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelyje steigiamą vidaus vandenų uostą bei kitus reikiamus dokumentus steigėjas pateikia tiesiogiai, atvykęs į instituciją (J. Janonio g. 24, Klaipėda, 341 kab.), registruotu laišku ar elektroninėmis priemonėmis (tiesiogiai kreipdamasis į Administraciją ar Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą).

Nustačius, kad uostas atitinka 5 p. nurodyto teisės akto reikalavimus, apie tai informuojamas uosto steigėjas ir uostas įrašomas į įregistruotų vidaus vandenų uostų sąrašą.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. spalio 3 d. nutarimas Nr. 1057 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliuose steigiamų vidaus vandenų uostų ir komercinių prieplaukų registravimo nuostatų patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Fiziniai ir juridiniai asmenys, siekiantys registruoti valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelyje steigiamą vidaus vandenų uostą, Lietuvos saugios laivybos administracijai pateikia nustatytos formos prašymą ir steigiamo vidaus   vandenų uosto dokumentų kopijas:

6.1. teritorijų planavimo dokumentuose numatytų ir patvirtintų steigiamo uosto teritorijos ribų ir plotų ir akvatorijos ribų ir plotų planų;

6.2. akvatorijos schemų, kuriose nurodyti gyliai, užtikrinantys saugų vidaus vandenų transporto priemonių įplaukimą į uostą, išplaukimą iš jo ir manevravimą jame;

6.3. navigacijos priemonių, užtikrinančių saugų vidaus vandenų transporto priemonių įplaukimą į uostą ir išplaukimą iš jo, sąrašo (schemos);

6.4. radijo ryšio įrenginių, telekomunikacijų galinių įrenginių arba judriojo ryšio priemonių sąrašo;

6.5. avarinių ir gelbėjimo darbų atlikimo, taršos židinių likvidavimo priemonių sąrašo arba sutarties, sudarytos su atitinkamomis savivaldybės, kurioje yra uostas, tarnybomis dėl avarinių ir gelbėjimo darbų ir išsiliejusių teršalų surinkimo;

6.6. techninės dokumentacijos, kuria įrodoma, kad priėmimo įrenginiai nedelsiant ir be apribojimo galės priimti iš laivų juose susidarančias atliekas ir krovinių likučius;

6.7. gaisrinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų priešgaisrinių priemonių sąrašo;

6.8. prašymo patvirtinti asmenį uosto kapitonu, kuriame nurodytas asmens vardas, pavardė, išsilavinimas, telefono numeris.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

7.1. Informacija apie Lietuvos Respublikos piliečius – iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Gyventojų registro, A. Vivulskio g. 4A, LT-03220 Vilnius, www.gyvreg.lt.

7.2. Informacija apie Lietuvos Respublikoje įregistruotus juridinius asmenis – iš Valstybės įmonės Registrų centro, Juridinių asmenų registro, V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius-9, www.registrucentras.lt.

7.3. Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą – iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vasario 16-osios g. 15, LT-01514 Vilnius, www.vmi.lt.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Antanas Vaičiulis, Ūkio subjektų veiklos priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. (8 46) 469 611,  antanas.vaiciulis@msa.lt.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Jurgita Dirgėlienė, Ūkio subjektų veiklos priežiūros skyriaus l. e. vedėjo pareigas, tel. (8 46) 469 671, jurgita.dirgeliene@msa.lt.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1 darbo diena.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

11.1. Šešiasdešimt devyni eurai (69 Eur);

rinkliavos kodas – 4.219 – už vidaus vandenų uosto įregistravimą.

11.2 Devyni eurai dvidešimt centų (9,2 Eur);

Rinkliavos kodas – 4.220 – už vidaus vandenų uosto įregistravimo duomenų pakeitimą.

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Rinkliava mokama į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

Įmokos kodas: 5770.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Nustatytos formos prašymas valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelyje steigti vidaus vandenų uostą.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis – suteikiama galimybė vartotojui gauti prašymo formą (atsisiųsti ją iš interneto svetainės), siekiant pradėti administracinės paslaugos gavimo procedūrą. Dėl uosto steigimo ir įregistravimo galima kreiptis elektroninėmis priemonėmis (tiesiogiai kreipiantis į Administraciją ar Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą).

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Administracinės paslaugos teikėjas, gavęs asmens prašymą, privalo patikrinti, ar tinkamai užpildytas prašymas, ar pateikti visi reikalingi dokumentai, įvertinti pateiktus dokumentus, jei reikia, paprašyti papildyti trūkstamais dokumentais. Jei pateiktų dokumentų ir informacijos pakanka Vidaus vandenų transporto kodekse nustatytiems reikalavimams, uostas įrašomas į valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliuose įregistruotų vidaus vandenų uostų sąrašą ir apie tai per 2 darbo dienas informuojamas uosto steigėjas.

15.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema

Informaciją atnaujino: , Informacinių technologijų skyrius
Informacija atnaujinta: 2017-12-07 15:55
 

Korupcijos prevencijos linija 8 687 45533

Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas - 188781973.
J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda. Tel. (370 46) 469 602, faks. (370 46) 469 600,
msa@msa.lt © Biudžetinė įstaiga Lietuvos saugios laivybos administracija.
Viso apsilankė8541199
Šiandien249
Dabar naršo11
 
Sprendimas: Fresh Media      Naudojama EasyWeb 3 sistema