Vidaus vandenų transporto priemonės laikinas įregistravimas

Spausdinti

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS „VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO PRIEMONĖS LAIKINAS ĮREGISTRAVIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ REGISTRE IR ĮREGISTRAVIMO DOKUMENTO IŠDAVIMAS“ TEIKIMO APRAŠYMAS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

Versija – 4.

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Vidaus vandenų transporto priemonės laikinas įregistravimas Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre ir įregistravimo dokumento išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Dokumentai pateikiami:

4.1. Asmeniškai Laivų registravimo skyriaus specialistams, išvardintiems 8 punkte.


4.2. Paštu – 6 punkte nurodyti dokumentai siunčiami registruotu laišku Laivų registravimo skyriaus padaliniams Vilniuje (Švitrigailos g. 42, LT-03209), Kaune (I. Kanto g. 23, LT-44296) arba Klaipėdoje (J. Janonio g. 24, LT-92251).


4.3. Elektroninėmis priemonėmis (tiesiogiai kreipiantis į Lietuvos saugios laivybos administraciją ar Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

5.1. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas.

5.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimas Nr. 1435 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro“.

5.3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. 3-13 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

6.1. Nustatytos formos vidaus vandenų transporto priemonės savininko (valdytojo) prašymas įregistruoti vidaus vandenų transporto priemonę.

6.2. Vidaus vandenų transporto priemonės klasę patvirtinančio dokumento (jei toks yra) kopija.

6.3. Vidaus vandenų transporto priemonės pirminės techninės apžiūros aktas (vidaus vandenų laivams, žvejybos laivams, plūduriuojantiems įrenginiams, plūduriuojančioms priemonėms), Administracijos ar klasifikacinės bendrovės patvirtintas vidaus vandenų transporto priemonės statybos projektas (jei vidaus vandenų transporto priemonė savos gamybos).

6.4. Jeigu vidaus vandenų transporto priemonės nuomininkas – Lietuvos Respublikos pilietis, pateikiamas asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės, paso, Lietuvos Respublikos piliečio paso, po 2002 m. gruodžio 31 d. išduoto vairuotojo pažymėjimo, leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje) originalas ir kopija.

6.5. Vidaus vandenų transporto priemonės nuomos be įgulos sutarties (bareboat charter), kurioje nurodytas vidaus vandenų transporto priemonės pavadinimas, vidaus vandenų transporto priemonės savininko ir nuomininko duomenys, šios sutarties sudarymo data ir galiojimo laikas, originalas arba notaro patvirtinta kopija.

6.6. Užsienio valstybės laivų registro tvarkytojo išduotos pažymos, kurioje nurodytas vidaus vandenų transporto priemonės savininkas ir daiktinių teisių į vidaus vandenų transporto priemonę suvaržymų turėtojas (arba turėtojai, jeigu tokių yra), originalas.

6.7. Užsienio valstybės, kurioje įregistruota išsinuomota vidaus vandenų transporto priemonė, laivų registro tvarkytojo išduoto dokumento, patvirtinančio, kad išsinuomotai vidaus vandenų transporto priemonei laivo nuomos be įgulos sutarties (bareboat charter) galiojimo laikotarpiu sustabdoma teisė plaukioti su valstybės, kurioje įregistruota vidaus vandenų transporto priemonė, vėliava, originalas.

6.8. Išsinuomotos vidaus vandenų transporto priemonės savininko sutikimo, kad vidaus vandenų transporto priemonė laivo nuomos be įgulos sutarties (bareboat charter) galiojimo laikotarpiu būtų laikinai įregistruota registre, originalas.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

7.1. Informacija apie Lietuvos Respublikos piliečius iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Gyventojų registro, A. Vivulskio g. 4A, LT-03220 Vilnius, www.gyvreg.lt.

7.2. Informacija apie Lietuvos Respublikoje įregistruotus juridinius asmenis iš Valstybės įmonės Registrų centro, Juridinių asmenų registro, V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius-9, www.registrucentras.lt.

7.3. Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vasario 16-osios g. 15, LT-01514 Vilnius, www.vmi.lt.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

8.1. Eglė Petrauskienė, Laivų registravimo skyriaus vedėja,

J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda,

tel. (8 46) 469 674,

egle.petrauskiene@msa.lt.


8.2. Gintara Miglinienė, Parengimo priežiūros ir diplomavimo skyriaus vyriausioji specialistė,

I. Kanto g. 23, LT-44296 Kaunas,

tel. (8 37) 225 597,

gintara.migliniene@msa.lt.


8.3. Natalija Murauskienė, Laivų registravimo skyriaus vyresnioji specialistė,

Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius,

tel. (8 5) 2785646,

natalija.murauskiene@msa.lt.

 

8.4. Raminta Šajaukienė, Laivų registravimo skyriaus vyriausioji specialistė

J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda,

tel. (8 46) 469 673,

raminta.sajaukiene@msa.lt

 

8.5. Neringa Rimgailė , Laivų registravimo skyriaus vyresnioji specialistė.

J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda,

tel. (8 46) 469 628,

neringa.rimgaile@msa.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Eglė Petrauskienė, Laivų registravimo skyriaus vedėja, tel. (8 46) 469 674, egle.petrauskiene@msa.lt.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Neapibrėžta.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Penki eurai septyniasdešimt centų (5,70 Eur);

rinkliavos kodas – 4.237 – už vidaus vandenų transporto priemonės laikiną įregistravimą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre.

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Rinkliava mokama į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

Įmokos kodas: 5770.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Pagal vidaus vandenų transporto priemonės rūšį pateikiamas nustatytos formos prašymas laikinai įregistruoti vidaus vandenų transporto priemonę.

Prašymo laikinai įregistruoti vidaus vandenų transporto priemonę formą galima parsisiųsti adresu: http://www.msa.lt/lt/prasymai/prasymai_1428.html „Prašymas įregistruoti vidaus vandenų laivą“,

„Prašymas įregistruoti mažąjį pramoginį laivą“,

„Prašymas įregistruoti burinę jachtą“.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

-

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Įstaigoje lieka prašymo originalas, vidaus vandenų transporto priemonės klasę patvirtinančio dokumento (jei toks yra) kopija, vidaus vandenų transporto priemonės pirminės techninės apžiūros aktas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, vidaus vandenų transporto priemonės nuomos be įgulos sutarties kopija, užsienio valstybės laivų registro tvarkytojo išduotos pažymos kopija, užsienio valstybės, kurioje įregistruota išsinuomota vidaus vandenų transporto priemonė, laivų registro tvarkytojo išduoto dokumento apie vėliavos sustabdymą originalas, išsinuomotos vidaus vandenų transporto priemonės savininko sutikimo, kad vidaus vandenų transporto priemonė laivo nuomos be įgulos sutarties (bareboat charter) galiojimo laikotarpiu būtų laikinai įregistruota registre, originalas.

15.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema.

Informaciją atnaujino: , Informacinių technologijų skyrius
Informacija atnaujinta: 2017-12-07 15:39
 

Korupcijos prevencijos linija 8 687 45533

Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas - 188781973.
J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda. Tel. (370 46) 469 602, faks. (370 46) 469 600,
msa@msa.lt © Biudžetinė įstaiga Lietuvos saugios laivybos administracija.
Viso apsilankė8541185
Šiandien235
Dabar naršo11
 
Sprendimas: Fresh Media      Naudojama EasyWeb 3 sistema