Vidaus vandenų transporto priemonių išregistravimas

Spausdinti

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS „VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO PRIEMONĖS IŠREGISTRAVIMAS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ REGISTRO IR IŠREGISTRAVIMO DOKUMENTO IŠDAVIMAS” TEIKIMO APRAŠYMAS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

Versija – 6.

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Vidaus vandenų transporto priemonės išregistravimas iš Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro ir išregistravimo dokumento išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vidaus vandenų transporto priemonių išregistravimas iš Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro:

–  vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančio įrenginio ar plūduriuojančios priemonės išregistravimas iš Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro ir išregistravimo dokumento išdavimas;

–   pramoginio savaeigio laivo išregistravimas iš Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro ir išregistravimo dokumento išdavimas;

–    pramoginio nesavaeigio laivo išregistravimas iš Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro ir išregistravimo dokumento išdavimas;

–  burinės jachtos išregistravimas iš Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro ir išregistravimo dokumento išdavimas;

– pakabinamojo variklio išregistravimas iš Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro ir išregistravimo dokumento išdavimas.

Dokumentai pateikiami:

4.1. Asmeniškai Laivų registravimo skyriaus specialistams, išvardintiems 8 punkte.

4.2. Asmeniškai Pramoginės laivybos skyriaus padaliniuose:


4.2.1. J. Basanavičiaus g. 7-21, LT-70101 Vilkaviškis, Algimantas Džermeika, Pramoginės laivybos skyriaus vyresn. valstybinis inspektorius (vyresn. specialistas), 8 618 10158, algimantas.dzermeika@msa.lt.

 

4.2.2. Graužinių g. 3, LT-33125 Molėtai, Gediminas Šiukščius, Pramoginės laivybos skyriaus vyresn. valstybinis inspektorius (vyresn. specialistas), 8 640 48177, gediminas.siukscius@msa.lt.


4.2.3. Geležinkelio g. 34, LT-30117 Ignalina, Valdas Talačka, Pramoginės laivybos skyriaus vyresn. valstybinis inspektorius (vyresn. specialistas),  8 615 12971, valdas.talacka@msa.lt.


4.2.4. Savanorių a. 12, LT-35201 Panevėžys, Vita Melnikovienė, Pramoginės laivybos skyriaus vyresn. valstybinė inspektorė (vyresn. specialistė),  8 640 15518, vita.melnikoviene@msa.lt.


4.2.5. Aušros al. 48, LT-76236 Šiauliai, Vytautas Karvelis, Pramoginės laivybos skyriaus vyresn. valstybinis inspektorius (vyresn. specialistas), 8 616 42417, vytautas.karvelis@msa.lt.

 

4.2.6. Uosto g. 11, LT-99185 Šilutė, Ignas Paulius, Pramoginės laivybos skyriaus vyresn. valstybinis inspektorius (vyresn. specialistas), tel. 8 682 15689, ignas.paulius@msa.lt.


4.3. Paštu – 6 punkte nurodyti dokumentai siunčiami registruotu laišku Laivų registravimo skyriaus padaliniams Vilniuje (Švitrigailos g. 42, LT-03209), Kaune (I. Kanto g. 23, LT-44296) arba Klaipėdoje (J. Janonio g. 24, LT-92251).


4.4. Elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu paštu arba per Elektroninius valdžios vartus www.epaslaugos.lt).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

5.1. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas.

5.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimas Nr. 1435 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro“.

5.3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. 3-13 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių patvirtinimo“.

5.4. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. rugpjūčio 4 d. įsakymas Nr. 218 „Dėl Burinių jachtų registravimo taisyklių patvirtinimo“.

5.5. Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. V-270 „Dėl liudijimų formų, išduodamų Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre registruotoms vidaus vandenų transporto priemonėms ir pakabinamiesiems varikliams, patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

6.1. Prašymas išregistruoti vidaus vandenų transporto priemonę ar pakabinamąjį variklį, nurodant išregistravimo priežastį.

6.2. Vidaus vandenų transporto priemonės ar pakabinamojo variklio įregistravimo dokumentas (pramoginio laivo bilietas, vidaus vandenų laivo įgulos minimalios sudėties liudijimas ir pan.).

6.3. Išregistruojant juridiniam asmeniui priklausančią vidaus vandenų transporto priemonę ar pakabinamąjį variklį turi būti pateikiamas visų asmenų, turinčių teisę priimti sprendimą perleisti turtą (akcininkai, savininkai ir pan.), sprendimas.

6.4. Jei išregistruojama kelių bendraturčių vardu įregistruota vidaus vandenų transporto priemonė ar pakabinamasis variklis, tai ją išregistruoja visi bendraturčiai kartu arba įgalioja šį veiksmą atlikti vieną iš jų arba kitą asmenį. Jei vidaus vandenų transporto priemonė ar pakabinamasis variklis priklauso keliems bendraturčiams, ją įregistruojant, išregistruojant ar atliekant jos techninę apžiūrą, kai tai vykdo vienas iš bendraturčių ar kitas asmuo, turi būti pateiktas visų bendraturčių įgaliojimas. Bendraturčių įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

7.1. Informacija apie Lietuvos Respublikos piliečius iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Gyventojų registro, A. Vivulskio g. 4A, LT-03220 Vilnius, www.gyvreg.lt.

7.2. Informacija apie Lietuvos Respublikoje įregistruotus juridinius asmenis iš Valstybės įmonės Registrų centro, Juridinių asmenų registro, V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius-9, www.registrucentras.lt.

7.3. Informacija apie Lietuvos Respublikoje įregistruotus turto įkeitimus ir turto areštus iš Centrinės hipotekos įstaigos, Hipotekos ir Turto areštų registrų, Tilto g. 17 / Radvilų g. 4, LT-01101 Vilnius, www.lhr.lt.

7.4. Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vasario 16-osios g. 15, LT-01514 Vilnius, www.vmi.lt.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

8.1. Eglė Petrauskienė, Laivų registravimo skyriaus vedėja,

J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda,

tel. (8 46) 469 674,  

egle.petrauskiene@msa.lt.


8.2. Raminta Šajaukienė, Laivų registravimo skyriaus vyriausioji specialistė,

J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda,

tel. (8 46) 469 673,

raminta.sajaukiene@msa.lt.


8.3. Gintara Miglinienė, Parengimo priežiūros ir diplomavimo skyriaus vyriausioji specialistė,

I. Kanto g. 23, LT-44296 Kaunas,

tel. (8 37) 225 597,   

gintara.migliniene@msa.lt.


8.4. Natalija Murauskienė, Laivų registravimo skyriaus vyresnioji specialistė,

Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius,

tel. (8 5) 278 5646,  

natalija.murauskiene@msa.lt.

 

8.5. Neringa Rimgailė, Laivų registravimo skyriaus vyresnioji specialistė,

J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda,

tel. (8 46) 469 628,

neringa.rimgaile@msa.lt.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Eglė Petrauskienė, Laivų registravimo skyriaus vedėja, tel. (8 46) 469 674, egle.petrauskiene@msa.lt.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 10 darbo dienų.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Devyni eurai dvidešimt centų (9,20 Eur);

rinkliavos kodas – 4.247 – už vidaus vandenų transporto priemonės (pakabinamojo variklio) išregistravimą iš Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro ir liudijimo išdavimą.

 

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Rinkliava mokama į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

Įmokos kodas: 5770.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Nustatytos formos prašymas išregistruoti pramoginį savaeigį ir nesavaeigį laivą. Prašymo išregistruoti vidaus vandenų transporto priemonę formą galima parsisiųsti adresu:

http://www.msa.lt/lt/prasymai/prasymai_1428.html „Prašymas išregistruoti mažąjį pramoginį laivą“.

Išregistruojant kitas vidaus vandenų transporto priemones ir pakabinamuosius variklius, pateikiamas laisvos formos prašymas, nurodant savininko duomenis, vidaus vandenų transporto priemonės ar pakabinamojo variklio duomenis.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis – suteikiama galimybė vartotojui gauti prašymo formą (atsisiųsti ją iš interneto svetainės), siekiant pradėti administracinės paslaugos gavimo procedūrą.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Įstaigoje lieka prašymo originalas, anksčiau išduoto dokumento originalas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

15.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema.

Informaciją atnaujino: , Informacinių technologijų skyrius
Informacija atnaujinta: 2017-12-07 15:46
 

Korupcijos prevencijos linija 8 687 45533

Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas - 188781973.
J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda. Tel. (370 46) 469 602, faks. (370 46) 469 600,
msa@msa.lt © Biudžetinė įstaiga Lietuvos saugios laivybos administracija.
Viso apsilankė8541097
Šiandien147
Dabar naršo12
 
Sprendimas: Fresh Media      Naudojama EasyWeb 3 sistema