Vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų, plūduriuojančių įrenginių ir plūduriuojančių priemonių įregistravimas

Spausdinti

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS „VIDAUS VANDENŲ LAIVO, ŽVEJYBOS LAIVO, PLŪDURIUOJANČIO ĮRENGINIO AR PLŪDURIUOJANČIOS PRIEMONĖS ĮREGISTRAVIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ REGISTRE IR ĮREGISTRAVIMO DOKUMENTO IŠDAVIMAS“ TEIKIMO APRAŠYMAS


Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

Versija – 7.

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančio įrenginio ar plūduriuojančios priemonės įregistravimas Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre ir įregistravimo dokumentų išdavimas.

Vidaus vandenų transporto priemonės registracijos liudijimo dublikato išdavimas.

Duomenų keitimas Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre pasikeitus vidaus vandenų transporto priemonės savininkui, pavadinimui, tipui ar paskirčiai, techniniams duomenims po rekonstrukcijos, remonto ar statybos.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Dokumentai pateikiami:

4.1. Asmeniškai Laivų registravimo skyriaus specialistams, išvardintiems 8 punkte.


4.2. Paštu – 6 punkte nurodyti dokumentai siunčiami registruotu laišku Laivų registravimo skyriaus padaliniams Vilniuje Švitrigailos g. 42, LT-03209), Kaune (I. Kanto g. 23, LT-44296) arba Klaipėdoje (J. Janonio g. 24, LT-92251).


4.3. Elektroninėmis priemonėmis (tiesiogiai kreipiantis į Lietuvos saugios laivybos administraciją ar Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

5.1. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas.

5.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimas Nr. 1435 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro“.

5.3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. 3-13 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių patvirtinimo“.

5.4. Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. V-270 „Dėl liudijimų formų, išduodamų Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre registruotoms vidaus vandenų transporto priemonėms ir pakabinamiesiems varikliams, patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

6.1. Nustatytos formos vidaus vandenų transporto priemonės savininko (valdytojo) prašymas įregistruoti vidaus vandenų transporto priemonę.

6.2. Dokumentai, patvirtinantys vidaus vandenų transporto priemonės įsigijimą nuosavybėn ar kitą teisėtą vidaus vandenų transporto priemonės valdymo ir (ar) naudojimo faktą.

6.3. Dokumento, patvirtinančio vidaus vandenų transporto priemonės išregistravimą iš ankstesnio laivų registro, originalas (jeigu vidaus vandenų transporto priemonė anksčiau buvo registruota).

6.4. Jeigu vidaus vandenų transporto priemonės savininkas (valdytojas) – fizinis asmuo, pateikiamas asmens tapatybę patvirtinančio dokumento originalas ir kopija.

6.5. Vidaus vandenų transporto priemonės klasę patvirtinančio dokumento (jei toks yra) kopija.

6.6. Vidaus vandenų transporto priemonės pirminės techninės apžiūros aktas, Administracijos ar klasifikacinės bendrovės patvirtintas vidaus vandenų transporto priemonės statybos projektas (jei vidaus vandenų transporto priemonė savos gamybos).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

7.1. Informacija apie Lietuvos Respublikos piliečius iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Gyventojų registro, A. Vivulskio g. 4A, LT-03220 Vilnius, www.gyvreg.lt.

7.2. Informacija apie Lietuvos Respublikoje įregistruotus juridinius asmenis iš Valstybės įmonės Registrų centro, Juridinių asmenų registro, V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius-9, www.registrucentras.lt.

7.3. Informacija apie Lietuvos Respublikoje įregistruotus turto įkeitimus ir turto areštus iš Centrinės hipotekos įstaigos, Hipotekos ir Turto areštų registrų, Tilto g. 17 / Radvilų g. 4, LT-01101 Vilnius, www.lhr.lt.

7.4. Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vasario 16-osios g. 15, LT-01514 Vilnius, www.vmi.lt.

7.5. Pažyma iš Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos dėl sutikimo įregistruoti žvejybos laivą registre (šis reikalavimas taikomas registruojant žvejybos laivą), J. Lelevelio g. 6, LT-01102 Vilnius, http://zuv.lt/.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

8.1. Eglė Petrauskienė, Laivų registravimo skyriaus vedėja,

J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda,

tel. (8 46) 469 674,

egle.petrauskiene@msa.lt.


8.2. Gintara Miglinienė, Parengimo priežiūros ir diplomavimo skyriaus vyriausioji specialistė,

I. Kanto g. 23, LT-44296 Kaunas,

tel. (8 37) 225 597,

gintara.migliniene@msa.lt.


8.3. Natalija Murauskienė, Laivų registravimo skyriaus vyresnioji specialistė,

Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius,

tel. (8 5) 2785646,

natalija.murauskiene@msa.lt.

 

8.4. Raminta Šajaukienė, Laivų registravimo skyriaus vyriausioji specialistė,

J.Janonio g. 24, 92251 Klaipėda

tel.: (8 46) 469 673

raminta.sajaukiene@msa.lt.

 

8.5. Neringa Rimgailė , Laivų registravimo skyriaus vyresnioji specialistė,

J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda

tel.: (8 46) 469 628

neringa.rimgaile@msa.lt.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Eglė Petrauskienė, Laivų registravimo skyriaus vedėja, tel. (8 46) 469 674, egle.petrauskiene@msa.lt.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 10 darbo dienų.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

11.1. Trylika eurų (13,00 Eur);

rinkliavos kodas – 4.244.1 – už vidaus vandenų transporto priemonės įregistravimą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre ir registracijos liudijimo išdavimą.

11.2. Septyni eurai dvidešimt centų (7,20 Eur);

rinkliavos kodas – 4.244.2 – už vidaus vandenų transporto priemonės registracijos liudijimo dublikato išdavimą.

11.3. Aštuoni eurai šešiasdešimt centų (8,60 Eur);

rinkliavos kodas – 4.248. – už duomenų keitimą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre pasikeitus vidaus vandenų transporto priemonės savininkui, pavadinimui, tipui ar paskirčiai, techniniams duomenims po rekonstrukcijos, remonto ar statybos.

 

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Rinkliava mokama į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

Įmokos kodas: 5770.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Nustatytos formos prašymas įregistruoti vidaus vandenų transporto priemonę.

Prašymo įregistruoti vidaus vandenų transporto priemonę formą galima parsisiųsti adresu: http://www.msa.lt/lt/prasymai/prasymai_1428.html „Prašymas įregistruoti vidaus vandenų laivą“.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis – suteikiama galimybė vartotojui gauti prašymo formą (atsisiųsti ją iš interneto svetainės), siekiant pradėti administracinės paslaugos gavimo procedūrą.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Įstaigoje lieka prašymo originalas, įsigijimo dokumentų originalai arba tinkamai patvirtintos kopijos, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Duomenų keitimo atveju įstaigoje lieka anksčiau išduotų dokumentų originalai.

15.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema.

Informaciją atnaujino: , Informacinių technologijų skyrius
Informacija atnaujinta: 2017-12-07 15:43
 

Korupcijos prevencijos linija 8 687 45533

Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas - 188781973.
J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda. Tel. (370 46) 469 602, faks. (370 46) 469 600,
msa@msa.lt © Biudžetinė įstaiga Lietuvos saugios laivybos administracija.
Viso apsilankė8541010
Šiandien60
Dabar naršo39
 
Sprendimas: Fresh Media      Naudojama EasyWeb 3 sistema