Statomos vidaus vandenų transporto priemonės įregistravimas

Spausdinti

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS „STATOMOS VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO PRIEMONĖS ĮREGISTRAVIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ REGISTRE IR ĮREGISTRAVIMO DOKUMENTO IŠDAVIMAS“ TEIKIMO APRAŠYMAS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

Versija – 4.

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Statomos vidaus vandenų transporto priemonės įregistravimas Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre ir įregistravimo dokumento išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Dokumentai pateikiami:

4.1. Asmeniškai Laivų registravimo skyriaus specialistams, išvardintiems 8 punkte.


4.2. Paštu – 6 punkte nurodyti dokumentai siunčiami registruotu laišku Laivų registravimo skyriaus padaliniams Vilniuje (Švitrigailos g. 42, LT-03209), Kaune (I. Kanto g. 23, LT-44296) arba Klaipėdoje (J. Janonio g. 24, LT-92251).


4.3. Elektroninėmis priemonėmis (tiesiogiai kreipiantis į Lietuvos saugios laivybos administraciją ar Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

5.1. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas.

5.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimas Nr. 1435 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro“.

5.3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. 3-13 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

6.1. Statomos vidaus vandenų transporto priemonės savininko (valdytojo) raštiškas prašymas įregistruoti statomą vidaus vandenų transporto priemonę.

6.2. Statomos vidaus vandenų transporto priemonės patvirtintas techninis projektas.

6.3. Vidaus vandenų transporto priemonės statybos rangos sutarties kopija.

6.4. Duomenys apie vidaus vandenų transporto priemonės statybos įmonę (pavadinimas, kodas, adresas).

6.5. Duomenys apie vidaus vandenų transporto priemonės statybos techninę priežiūrą vykdančią įstaigą, organizaciją (pavadinimas, kodas, adresas).

6.6. Registruojant statomas plūduriuojančias priemones (angarus, debarkaderius, mažųjų, pramoginių, sportinių ir asmeninių laivų stovėjimo įrenginius, vasarnamius, restoranus, valgyklas, viešbučius, turistinius plaustus, maudyklas ir kitus), pateikiamas Administracijos bei Aplinkos ministerijos arba jos įgaliotos institucijos patvirtintas statybos projektas bei eksploatacijos sąlygos.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

7.1. Informacija apie Lietuvos Respublikos piliečius iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Gyventojų registro, A. Vivulskio g. 4A, LT-03220 Vilnius, www.gyvreg.lt.

7.2. Informacija apie Lietuvos Respublikoje įregistruotus juridinius asmenis iš Valstybės įmonės Registrų centro, Juridinių asmenų registro, V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius-9, www.registrucentras.lt.

7.3. Informacija apie Lietuvos Respublikoje įregistruotus turto įkeitimus ir turto areštus iš Centrinės hipotekos įstaigos, Hipotekos ir Turto areštų registrų, Tilto g. 17 / Radvilų g. 4, LT-01101 Vilnius, www.lhr.lt.

7.4. Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vasario 16-osios g. 15, LT-01514 Vilnius, www.vmi.lt.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

8.1. Eglė Petrauskienė, Laivų registravimo skyriaus vedėja,

J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda,

tel. (8 46) 469 674,

egle.petrauskiene@msa.lt.


8.2. Gintara Miglinienė, Parengimo priežiūros ir diplomavimo skyriaus vyriausioji specialistė,

I. Kanto g. 23, LT-44296 Kaunas,

tel. (8 37) 225 597,

gintara.migliniene@msa.lt.


8.3. Natalija Murauskienė, Laivų registravimo skyriaus vyresnioji specialistė,

Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius,

tel. (8 5) 2785646,

natalija.murauskiene@msa.lt.

 

8.4. Raminta Šajaukienė, Laivų registravimo skyriaus vyriausioji specialistė,

J. Janonio g./ 24, 92251 Klaipėda

tel. (8 46) 469 673

raminta.sajaukiene@msa.lt.

 

8.5. Neringa Rimgailė , Laivų registravimo skyriaus vyresnioji specialistė,

J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda

tel.: (8 46) 469 628

neringa.rimgaile@msa.lt.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Eglė Petrauskienė, Laivų registravimo skyriaus vedėja, tel. (8 46) 469 674, egle.petrauskiene@msa.lt.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 10 darbo dienų.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Dvidešimt šeši eurai (26,00 Eur);

rinkliavos kodas – 4.243. – už statomos vidaus vandenų transporto priemonės įregistravimą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre.

 

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Rinkliava mokama į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

Įmokos kodas: 5770.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašymas, kuriame turi būti nurodyti savininko duomenys, vidaus vandenų transporto priemonės duomenys, statybos priežiūrą atliekančios įstaigos duomenys.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis – suteikiama galimybė vartotojui gauti prašymo formą (atsisiųsti ją iš interneto svetainės), siekiant pradėti administracinės paslaugos gavimo procedūrą.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Įstaigoje lieka prašymo originalas, statybos projektas, statybos rangos sutarties kopija, atskirais atvejais Aplinkos ministerijos arba jos įgaliotos institucijos patvirtintas statybos projektas.

15.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema.

Informaciją atnaujino: , Informacinių technologijų skyrius
Informacija atnaujinta: 2017-12-07 15:44
 

Korupcijos prevencijos linija 8 687 45533

Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas - 188781973.
J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda. Tel. (370 46) 469 602, faks. (370 46) 469 600,
msa@msa.lt © Biudžetinė įstaiga Lietuvos saugios laivybos administracija.
Viso apsilankė8541157
Šiandien207
Dabar naršo7
 
Sprendimas: Fresh Media      Naudojama EasyWeb 3 sistema