Pramoginių ir asmeninių laivų techninė apžiūra

Spausdinti

 

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS „TARNYBINIŲ, PRAMOGINIŲ IR ASMENINIŲ LAIVŲ IR PAKABINAMŲJŲ VARIKLIŲ

PIRMINĖS TECHNINĖS APŽIŪROS IR ŠIŲ LAIVŲ TECHNINĖS APŽIŪROS ATLIKIMAS BEI ATITINKAMŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS“ TEIKIMO APRAŠYMAS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

Versija – 7.

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Tarnybinių, pramoginių ir asmeninių laivų pirminės techninės apžiūros, jų pakabinamųjų variklių pirminės techninės apžiūros ir šių laivų techninės apžiūros atlikimas bei atitinkamų dokumentų išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

4.1. Pirminės techninės apžiūros metu tarnybinis, pramoginis ir asmeninis laivas (toliau – Laivas) identifikuojamas, sutikrinami jo korpuso bei variklio numeriai, pagaminimo metai, pagrindiniai gabaritiniai matmenys, gamintojo lentelė, CE ženklas ir atitikties deklaracijos bei sertifikatai, jų atitiktis pateiktų Laivo dokumentų duomenims bei Pramoginių laivų projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir atidavimo eksploatuoti techninio reglamento nustatytiems techniniams reikalavimams.

4.2. Pirminės techninės apžiūros metu pakabinamasis variklis identifikuojamas, sutikrinama, ar variklio modelis, numeris, pagaminimo metai, tipas, galingumas, gamintojo lentelė bei CE ženklinimas atitinka pateiktų pakabinamojo variklio dokumentų duomenis.

4.3. Techninė apžiūra atliekama, siekiant nustatyti Laivo, jo variklio ir sudedamųjų dalių techninę būklę, Laivo komplektaciją ir aprūpinimą gelbėjimosi bei priešgaisrinėmis priemonėmis, plaukiojimo rajonus ir sąlygas, kurioms esant Laivas gali būti saugiai eksploatuojamas.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

5.1. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas.

5.2. Mažųjų laivų, kurių ilgis iki 10 m, pramoginių ir asmeninių laivų techninių apžiūrų atlikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl Mažųjų laivų, kurių ilgis iki 10 m, pramoginių ir asmeninių laivų techninių apžiūrų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ (2014 m. balandžio 28 d.įsakymo Nr. V-93 redakcija).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

6.1. Nustatytos ir patvirtintos formos prašymas atlikti pirminę techninę apžiūrą ir įregistruoti vidaus vandenų transporto priemonę arba analogiškas prašymas įregistruoti vidaus vandenų transporto priemonės pakabinamąjį variklį. Gavus vidaus vandenų transporto priemonės savininko (valdytojo) prašymą, atliekama pirminė Laivo ar pakabinamojo variklio techninė apžiūra.

6.2. Nustatytos ir patvirtintos formos prašymas atlikti techninę apžiūrą ir nustatyta tvarka techninei apžiūrai pateikiamas Laivas.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

7.1. Informacija apie vidaus vandenų transporto priemones – iš Lietuvos saugios laivybos administracijos Laivų registravimo skyriaus, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro, J. Janonio g. 24, Klaipėda.

7.2. Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą – iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vasario 16-osios g. 15, LT-01514 Vilnius, www.vmi.lt.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

8.1. Domijanas Popovas, Pramoginės laivybos skyriaus vedėjas, I. Kanto g. 23, LT-44296 Kaunas, (8 37) 425 183, 8 655 35177, domijanas.popovas@msa.lt.


8.2. Loreta Marija Jakutienė, Pramoginės laivybos skyriaus vyresnioji specialistė, I. Kanto g. 23, LT-44296 Kaunas, (8 37) 425 258, 8 650 67747, loreta.jakutiene@msa.lt.

 

8.3. Martynas Maulė, Pramoginės laivybos skyriaus vyresnysis specialistas, I. Kanto g. 23, LT-44296 Kaunas, (8 37) 425 258, 8 655 08 844, martynas.maule@msa.lt.

 

8.4. Stanislovas Novikas, Pramoginės laivybos skyriaus vyresnysis specialistas, Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius, (8 5) 278 5635, 8 614 52878, stanislovas.novikas@msa.lt.


8.5. Viktorija Lapaitė, Pramoginės laivybos skyriaus vyresnioji specialistė, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, (8 46) 469 675, 8 611 34516, viktorija.lapaite@msa.lt.


8.6. Alvydas Šilys, Pramoginės laivybos skyriaus vedėjo pavaduotojas, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, (8 46) 469 675, 8 640 17390, alvydas.silys@msa.lt.


8.7. Vita Melnikovienė, Pramoginės laivybos skyriaus vyresnioji specialistė, Savanorių  a. 12, LT-35201 Panevėžys, 8 640 15518, vita.melnikoviene@msa.lt.


8.8. Gediminas Šiukščius, Pramoginės laivybos skyriaus vyresnysis specialistas, Graužinių g. 3, LT-33125 Molėtai, 8 640 48177, gediminas.siukscius@msa.lt.


8.9. Valdas Talačka, Pramoginės laivybos skyriaus vyresnysis specialistas, Geležinkelio g. 34, LT-30117, Ignalina, 8 615 12971, valdas.talacka@msa.lt.


8.10. Vytautas Karvelis, Pramoginės laivybos skyriaus vyresnysis specialistas, Aušros al. 48, LT-76236, Šiauliai, 8 616 42417, vytautas.karvelis@msa.lt.

 

8.11. Algimantas Džermeika, Pramoginės laivybos skyriaus vyresnysis specialistas, J. Basanavičiaus a. 7-21, LT-70101 Vilkaviškis, 8 618 10158, algimantas.dzermeika@msa.lt.

 

8.12. Ignas Paulius, Pramoginės laivybos skyriaus vyresnysis specialistas, Uosto g. 11, LT-99185 Šilutė, 8 682 15689, ignas.paulius@msa.lt.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Domijanas Popovas, Pramoginės laivybos skyriaus vedėjas, I. Kanto g. 23, LT-44296 Kaunas, (8 37) 425 183, 8 655 35177, domijanas.popovas@msa.lt.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 5 darbo dienas.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

11.1. Penki eurai septyniasdešimt centų (5,70 Eur);

rinkliavos kodas – 4.260 – už visų tipų irklinių laivų, vandens dviračių kasmetinę techninę apžiūrą ir akto surašymą.

11.2. Dvidešimt vienas euras (21 Eur);

rinkliavos kodas – 4.261 – už daugiau kaip 5 vietų turistinių pripučiamųjų valčių-pontonų, plaukiojančiųjų vasarnamių pirminę ir kasmetinę techninę apžiūrą ir akto surašymą.

11.3. Aštuoniolika eurų (18 Eur);

rinkliavos kodas – 4.262.1 – už mažųjų, pramoginių ir asmeninių savaeigių laivų techninę apžiūrą ir akto surašymą, kai variklio galingumas iki 22 kW (30 AG).

11.4. Dvidešimt septyni eurai (27 Eur);

rinkliavos kodas – 4.262.2 – už mažųjų, pramoginių ir asmeninių savaeigių laivų techninę apžiūrą ir akto surašymą, kai variklio galingumas nuo 23 iki 74 kW (nuo 31 AG iki 100 AG).

11.5. Trisdešimt šeši eurai (36 Eur);

rinkliavos kodas – 4.262.3 – už mažųjų, pramoginių ir asmeninių savaeigių laivų techninę apžiūrą ir akto surašymą, kai variklio galingumas nuo 75 iki 110 kW (nuo 100 AG iki 150 AG).

11.6. Keturiasdešimt septyni eurai (47 Eur);

rinkliavos kodas – 4.262.4 – už mažųjų, pramoginių ir asmeninių savaeigių laivų techninę apžiūrą ir akto surašymą, kai variklio galingumas daugiau kaip 110 kW (daugiau kaip 150 AG).

11.7. Penkiasdešimt septyni eurai (57 Eur);

rinkliavos kodas – 4.263 už mažųjų, pramoginių, sportinių ir asmeninių savaeigių laivų statybos ir remonto techninę priežiūrą.

11.8. Penki eurai septyniasdešimt centų (5,70 Eur);

rinkliavos kodas – 4.252.1 – už radijo įrenginių kasmetinę apžiūrą plūduriuojantiems įrenginiams ir vidaus vandenų laivams, mažiesiems ir pramoginiams laivams.

11.9. Penki eurai septyniasdešimt centų (5,70 Eur);

rinkliavos kodas – 4.252.4 – už navigacinių įrenginių kasmetinę apžiūrą plūduriuojantiems įrenginiams ir vidaus vandenų laivams, mažiesiems ir pramoginiams laivams.

11.10. Vienas euras keturiasdešimt centų (1,40 Eur);

rinkliavos kodas – 4.240 – už mažojo laivo, kurio ilgis iki 10 m, pramoginio ir asmeninio laivo techninės apžiūros akto dublikato išdavimą.


Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Rinkliava mokama į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

Įmokos kodas: 5770.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Nustatytos formos prašymas atlikti techninę apžiūrą.

Prašymo atlikti techninę apžiūrą formą galima parsisiųsti adresu: http://www.msa.lt/lt/prasymai/prasymai_1428.html „Prašymas atlikti techninę apžiūrą“.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis – suteikiama galimybė vartotojui gauti prašymo formą (atsisiųsti ją iš interneto svetainės), siekiant pradėti administracinės paslaugos gavimo procedūrą.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Įstaigoje lieka prašymo atlikti techninę apžiūrą originalas, išduoto Pramoginio ir asmeninio laivo techninės apžiūros akto kopija.

15.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema

Informaciją atnaujino: , Informacinių technologijų skyrius
Informacija atnaujinta: 2017-12-07 15:51
 

Korupcijos prevencijos linija 8 687 45533

Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas - 188781973.
J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda. Tel. (370 46) 469 602, faks. (370 46) 469 600,
msa@msa.lt © Biudžetinė įstaiga Lietuvos saugios laivybos administracija.
Viso apsilankė8541096
Šiandien146
Dabar naršo12
 
Sprendimas: Fresh Media      Naudojama EasyWeb 3 sistema