Pažymų apie darbo stažą arba apie draudžiamąsias pajamas pensijai skirti išdavimas

Spausdinti

 

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS „PAŽYMOS APIE DARBO (TARNYBOS) STAŽĄ ARBA PAŽYMOS APIE DRAUDŽIAMĄSIAS PAJAMAS PENSIJAI SKIRTI IŠDAVIMAS“ TEIKIMO APRAŠYMAS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

Versija – 1.

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pažymos apie darbo (tarnybos) stažą išdavimas.

Pažymos apie draudžiamąsias pajamas pensijai skirti išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Prašymą išduoti pažymą apie darbo stažą (tarnybą) ar pažymą apie draudžiamąsias pajamas pensijai skirti asmuo gali pateikti asmeniškai atvykęs į Lietuvos saugios laivybos administraciją (toliau – Administracija) arba atsiuntęs paštu ar per pasiuntinį. Asmeniui atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jei asmuo nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

5.1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.

5.2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.

5.3. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas.

5.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 ,,Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmens prašymas (prašymas turi būti pasirašytas, nurodytas asmens vardas (-ai), pavardė (-ės), gyvenamoji vieta, įstaigos, kurioje asmuo dirbo, pavadinimas, laikotarpis, už kurį reikalinga pažyma).

Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kitaip patvirtina asmens tapatybę.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Prašymus priima Planavimo ir informacijos valdymo skyriaus vyresn. specialistė Daiva Gubčenkienė, tel. (8 46) 469 619, daiva.gubcenkiene@msa.lt.

Pažymą apie darbo (tarnybos) stažą parengia Teisės ir personalo skyriaus vyr. specialistė Reda Šukienė, tel. (8 46) 469 608, reda.sukiene@msa.lt.

Pažymą apie asmens draudžiamąsias pajamas pensijai skirti parengia Planavimo ir informacijos valdymo skyriaus vedėja Danguolė Raugalienė, tel. (8 46) 469 634, danguole.raugaliene@msa.lt.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Tomas Gėdrimas, Teisės ir personalo skyriaus vedėjas, tel. (8 46) 469 606, el. paštas tomas.gedrimas@msa.lt.

Danguolė Raugalienė, Planavimo ir informacijos valdymo skyriaus vedėja tel. (8 46) 469 634, danguole.raugaliene@msa.lt.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Administracinė paslauga suteikiama per 20 darbo dienų.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas rašomas laisva forma ir turi būti asmens pasirašytas.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Informacija apie paslaugą teikiama Administracijos interneto svetainėje.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

15.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema

 

Informaciją atnaujino: , Informacinių technologijų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-09-12 08:51
 

Korupcijos prevencijos linija 8 687 45533

Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas - 188781973.
J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda. Tel. (370 46) 469 602, faks. (370 46) 469 600,
msa@msa.lt © Biudžetinė įstaiga Lietuvos saugios laivybos administracija.
Viso apsilankė8541000
Šiandien50
Dabar naršo29
 
Sprendimas: Fresh Media      Naudojama EasyWeb 3 sistema