Leidimo plaukioti su vėliava sustabdymo liudijimo išdavimas

Spausdinti

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS „LEIDIMO PLAUKIOTI SU LIETUVOS VALSTYBĖS VĖLIAVA GALIOJIMO SUSTABDYMO LIUDIJIMO IŠDAVIMAS” TEIKIMO APRAŠYMAS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

Versija – 8.

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimo plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava galiojimo sustabdymo liudijimo išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Dokumentai pateikiami asmeniškai (Laivų registravimo skyrius, 329 kab., J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, Raminta Šajaukienė, Laivų registravimo skyriaus vyr. specialistė (laivų registravimui), 8 46 469 673, raminta.sajaukiene@msa.lt).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. 3-301 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrų laivų registravimo taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

6.1. Prašymas, kuriame turi būti nurodyta, su kurios valstybės vėliava laivas plaukios laivo nuomos be įgulos sutarties (bareboat charter) galiojimo laikotarpiu.

6.2. Laivo nuomos be įgulos sutarties (bareboat charter), kurioje nurodytas laivo pavadinimas, laivo savininko ir laivo nuomininko duomenys, šios sutarties sudarymo data ir galiojimo laikas, originalas arba notaro patvirtinta kopija.

6.3. Užsienio valstybės laivų registro tvarkytojo išduota pažyma, kad laivas bus įregistruotas šioje valstybėje ir kad jam bus leista plaukioti su tos valstybės vėliava laivo nuomos be įgulos sutarties (bareboat charter) galiojimo laikotarpiu.

6.4. Jeigu laivas yra įkeistas – notaro patvirtintas visų hipotekos kreditorių sutikimas išduoti Leidimą laivui laikinai plaukioti su užsienio valstybės vėliava.

6.5. Leidimas laivui plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava (jeigu jis buvo išduotas).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

7.1. Informacija apie Lietuvos Respublikos piliečius iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Gyventojų registro, A. Vivulskio g. 4A, LT-03220 Vilnius, www.gyvreg.lt.

7.2. Informacija apie Lietuvos Respublikoje įregistruotus juridinius asmenis iš Valstybės įmonės Registrų centro, Juridinių asmenų registro, V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius-9, www.registrucentras.lt.

7.3. Informacija apie laivo areštus ir įkeitimus iš Centrinės hipotekos įstaigos, Hipotekos registro ir Turto arešto aktų registro, Tilto g. 17 / Radvilų g. 4, LT-01101 Vilnius, www.lhr.lt.

7.4. Informacija apie jūrų laivą iš Lietuvos saugios laivybos administracijos Laivų registravimo skyriaus, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, www.msa.lt.

7.5. Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vasario 16-osios g. 15, LT-01514 Vilnius, www.vmi.lt.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Raminta Šajaukienė, Laivų registravimo skyriaus vyr. specialistė (laivų registravimui), J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, tel. (8 46) 469 673, raminta.sajaukiene@msa.lt.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Eglė Petrauskienė, Laivų registravimo skyriaus vedėja, tel. (8 46) 469 674, egle.petrauskiene@msa.lt.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 3 darbo dienas.

 

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Trisdešimt trys eurai (33,00 Eur);

rinkliavos kodas – 4.284 – už Leidimo laivui plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava galiojimo sustabdymo liudijimo išdavimą.

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Rinkliava mokama į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

Įmokos kodas: 5770.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašymas, kuriame turi būti nurodyta, su kurios valstybės vėliava laivas plaukios laivo nuomos be įgulos sutarties (bareboat charter) galiojimo laikotarpiu.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

-

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Įstaigoje lieka prašymo originalas, laivo nuomos be įgulos sutarties originalas arba notaro patvirtinta kopija, užsienio valstybės laivų registro tvarkytojo išduota pažyma, hipotekos kreditorių sutikimas išduoti Leidimą laivui laikinai plaukioti su užsienio valstybės vėliava, Leidimas laivui plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava bei asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

15.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema

 

Informaciją atnaujino: , Informacinių technologijų skyrius
Informacija atnaujinta: 2015-10-07 11:22
 

Korupcijos prevencijos linija 8 687 45533

Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas - 188781973.
J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda. Tel. (370 46) 469 602, faks. (370 46) 469 600,
msa@msa.lt © Biudžetinė įstaiga Lietuvos saugios laivybos administracija.
Viso apsilankė8541034
Šiandien84
Dabar naršo10
 
Sprendimas: Fresh Media      Naudojama EasyWeb 3 sistema