Laivo išregistravimas iš jūrų laivų registro

Spausdinti

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS „LAIVO IŠREGISTRAVIMAS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS JŪRŲ LAIVŲ REGISTRO” TEIKIMO APRAŠYMAS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

Versija – 9.

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Laivo išregistravimas iš Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro:

3.1. Laivo išregistravimas iš Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro ir Laivo išregistravimo iš Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro liudijimo išdavimas.

3.2. Laivo išregistravimas iš Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro, pasikeitus laivo pavadinimui, laivo savininko pavadinimui ar laivo savininko adresui, ir Laivo išregistravimo iš Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro liudijimo išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Dokumentai pateikiami asmeniškai (Laivų registravimo skyrius, 329 kab., J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, Raminta Šajaukienė, Laivų registravimo skyriaus vyr. specialistė (laivų registravimui), 8 46 469 673, raminta.sajaukiene@msa.lt).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

5.1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. 3-301 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrų laivų registravimo taisyklių patvirtinimo“.

5.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimas Nr. 1318 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

6.1. Prašymas išregistruoti laivą, nurodant išregistravimo priežastį.

6.2. Laivo įregistravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre liudijimo originalas (dublikatas, jei jis buvo išduotas).

6.3. Leidimo laivui plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava originalas (dublikatas, jei jis buvo išduotas).

6.4. Laivo įgulos minimumo liudijimo originalas (dublikatas, jei jis buvo išduotas).

6.5. Jei laivas buvo įregistruotas laikinai:

6.5.1. Laivo laikino įregistravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre liudijimo originalas (dublikatas, jei jis buvo išduotas).

6.5.2. Leidimo laivui laikinai plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava originalas (dublikatas, jei jis buvo išduotas).

6.6. Jeigu laivas yra įkeistas – notaro patvirtintas visų hipotekos kreditorių sutikimas išregistruoti laivą iš Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

7.1. Informacija apie Lietuvos Respublikos piliečius iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Gyventojų registro, A. Vivulskio g. 4A, LT-03220 Vilnius, www.gyvreg.lt.

7.2. Informacija apie Lietuvos Respublikoje įregistruotus juridinius asmenis iš Valstybės įmonės Registrų centro, Juridinių asmenų registro, V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius-9, www.registrucentras.lt.

7.3. Informacija apie jūrų laivą iš Lietuvos saugios laivybos administracijos Laivų registravimo skyriaus, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, www.msa.lt.

7.4. Sutikimas dėl žvejybos laivo įregistravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre iš Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, J. Lelevelio g. 6, LT-01102 Vilnius, www.zuvdep.lt.

7.5. Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vasario 16-osios g. 15, LT-01514 Vilnius, www.vmi.lt.

7.6. Laivo tapatumo patikrinimas pagal Tarptautinės jūrų organizacijos suteiktą identifikavimo numerį, www.sea-web.com.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Raminta Šajaukienė, Laivų registravimo skyriaus vyr. specialistė (laivų registravimui), J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, tel. (8 46) 469 673, raminta.sajaukiene@msa.lt.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Eglė Petrauskienė, Laivų registravimo skyriaus vedėja, tel. (8 46) 469 674, egle.petrauskiene@msa.lt.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 5 darbo dienas.

 

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

11.1. Aštuoniasdešimt šeši eurai (86,00 Eur);

rinkliavos kodas – 4.274 – už laivo išregistravimą iš Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro.

11.2. Keturiasdešimt trys eurai (43,00 Eur);

rinkliavos kodas – 4.275 – už laivo išregistravimą iš Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro, pasikeitus laivo pavadinimui, laivo savininko pavadinimui ar laivo savininko adresui.

11.3. Trisdešimt du eurai (32,00 Eur);

rinkliavos kodas – 4.287 – už laivo išregistravimo iš Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro liudijimo išdavimą.


Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Rinkliava mokama į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

Įmokos kodas: 5770.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašymas, kuriame turi būti nurodyta laivo išregistravimo priežastis.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

-

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Įstaigoje lieka prašymo originalas, įregistruojant laivą išduoti laivo dokumentų originalai, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

15.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema

 

Informaciją atnaujino: , Informacinių technologijų skyrius
Informacija atnaujinta: 2015-11-10 12:22
 

Korupcijos prevencijos linija 8 687 45533

Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas - 188781973.
J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda. Tel. (370 46) 469 602, faks. (370 46) 469 600,
msa@msa.lt © Biudžetinė įstaiga Lietuvos saugios laivybos administracija.
Viso apsilankė8541131
Šiandien181
Dabar naršo9
 
Sprendimas: Fresh Media      Naudojama EasyWeb 3 sistema