Laivo įregistravimas jūrų laivų registre

Spausdinti

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS „LAIVO ĮREGISTRAVIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS JŪRŲ LAIVŲ REGISTRE“ TEIKIMO APRAŠYMAS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

Versija – 10.

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Laivo įregistravimas Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre:

3.1. Laivo įregistravimas Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre.

3.2. Laivo įregistravimas Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre, pasikeitus laivo pavadinimui, laivo savininko pavadinimui ar laivo savininko adresui.

3.3. Laivo įregistravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre liudijimo išdavimas.

3.4. Leidimo laivui plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Dokumentai pateikiami asmeniškai (Laivų registravimo skyrius, 329 kab., J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, Raminta Šajaukienė, Laivų registravimo skyriaus vyr. specialistė (laivų registravimui), 8 46 469 673, raminta.sajaukiene@msa.lt).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. 3-301 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrų laivų registravimo taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

6.1. Nustatytos formos prašymas įregistruoti laivą, jame nurodant laivo pavadinimą, suteiktą pagal Lietuvos Respublikos jūrų laivų registravimo taisyklių 9 priede nustatytą tvarką.

6.2. Nuosavybės teisę į laivą patvirtinančio dokumento originalas arba notaro patvirtinta tokio dokumento kopija (arba nuorašas).

6.3. Dokumento, patvirtinančio, kad laivas yra išregistruotas, originalas (jeigu laivas buvo įregistruotas).

6.4. Jeigu laivo savininkas – Lietuvos Respublikos pilietis, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

6.5. Laivo matavimo liudijimo, išduoto klasifikacinės bendrovės, kopija.

6.6. Laivo klasės liudijimo, išduoto įgaliotos klasifikacinės bendrovės, kopija.

6.7. Pirminės laivo apžiūros aktas, jeigu apžiūrą atliko įgaliota klasifikacinė bendrovė.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

7.1. Informacija apie Lietuvos Respublikos piliečius iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Gyventojų registro, A. Vivulskio g. 4A, LT-03220 Vilnius, www.gyvreg.lt.

7.2. Informacija apie Lietuvos Respublikoje įregistruotus juridinius asmenis iš Valstybės įmonės Registrų centro, Juridinių asmenų registro, V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius-9, www.registrucentras.lt.

7.3. Informacija apie jūrų laivą iš Lietuvos saugios laivybos administracijos Laivų registravimo skyriaus, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, www.msa.lt.

7.4. Sutikimas dėl žvejybos laivo įregistravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre iš Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, J. Lelevelio g. 6, LT-01102 Vilnius, www.zuvdep.lt.

7.5. Informacija, ar laivas yra įtrauktas į Neteisėtą, nedeklaruojamą ir nereglamentuojamą žvejybą vykdančių laivų ES sąrašą, patvirtintą 2010 m. gegužės 28 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 468/2010, kuriuo sudaromas Neteisėtą, nedeklaruojamą ir nereglamentuojamą žvejybą vykdančių laivų ES sąrašas (OL 2010 L131, p.22), iš Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, J. Lelevelio g. 6, LT-01102 Vilnius, www.zuvdep.lt.

7.6. Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vasario 16-osios g. 15, LT-01514 Vilnius, www.vmi.lt.

7.7. Laivo radijo šaukiniai iš Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos, Algirdo g. 27A, LT-03219, Vilnius, www.rrt.lt.

7.8. Laivo tapatumo patikrinimas pagal Tarptautinės jūrų organizacijos suteiktą identifikavimo numerį, www.sea-web.com.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Raminta Šajaukienė, Laivų registravimo skyriaus vyr. specialistė (laivų registravimui), J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, tel. (8 46) 469 673, raminta.sajaukiene@msa.lt.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Eglė Petrauskienė, Laivų registravimo skyriaus vedėja, tel. (8 46) 469 674, egle.petrauskiene@msa.lt.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 3 darbo dienas.

 

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

11.1. Vienas šimtas penkiolika eurų (115,00 Eur);

rinkliavos kodas – 4.272 – už laivo įregistravimą Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre.

11.2. Penkiasdešimt septyni eurai (57,00 Eur);

rinkliavos kodas – 4.273 – už laivo įregistravimą Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre, pasikeitus laivo pavadinimui, laivo savininko pavadinimui ar laivo savininko adresui.

11.3. Trisdešimt du eurai (32,00 Eur);

rinkliavos kodas – 4.276 – už Laivo įregistravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre liudijimo išdavimą.

11.4. Trisdešimt du eurai (32,00 Eur);

rinkliavos kodas – 4.280 – už Leidimo laivui plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava išdavimą.

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Rinkliava mokama į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

Įmokos kodas: 5770.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Nustatytos formos prašymą įregistruoti laivą galima rasti adresu:

http://www.msa.lt/lt/prasymai/prasymo-formos-juru-wnbt.html

„Prašymo įregistruoti laivą forma“.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis – suteikiama galimybė vartotojui gauti prašymo formą (atsisiųsti ją iš interneto svetainės), siekiant pradėti administracinės paslaugos gavimo procedūrą.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Įstaigoje lieka prašymo originalas, įsigijimo dokumentų originalai arba tinkamai patvirtintos kopijos, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Duomenų keitimo atveju įstaigoje lieka anksčiau išduotų dokumentų originalai.

15.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema

 

Informaciją atnaujino: , Informacinių technologijų skyrius
Informacija atnaujinta: 2015-10-07 11:17
 

Korupcijos prevencijos linija 8 687 45533

Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas - 188781973.
J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda. Tel. (370 46) 469 602, faks. (370 46) 469 600,
msa@msa.lt © Biudžetinė įstaiga Lietuvos saugios laivybos administracija.
Viso apsilankė8541015
Šiandien65
Dabar naršo42
 
Sprendimas: Fresh Media      Naudojama EasyWeb 3 sistema