Civilinės atsakomybės draudimo liudijimo išdavimas

Spausdinti

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMO AR KITOKIOS FINANSINĖS GARANTIJOS  LIUDIJIMŲ IŠDAVIMAS" TEIKIMO APRAŠYMAS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

Versija – 5.

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Civilinės atsakomybės draudimo ar kitokios finansinės garantijos liudijimų išdavimas:

3.1. Civilinės atsakomybės draudimo ar kitokios finansinės garantijos už laivų bunkeriuose vežamos naftos padarytą žalą liudijimo išdavimas.

3.2. Civilinės atsakomybės draudimo ar kitokios finansinės garantijos už pavojingųjų ir kenksmingų medžiagų (HNS) padarytą žalą liudijimo išdavimas.

3.3. Civilinės atsakomybės draudimo ar kitokios finansinės garantijos už taršos nafta padarytą žalą liudijimo išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Dokumentai pateikiami asmeniškai, paštu, faksu ar kitais telekomunikacijų galiniais įrenginiais (Laivų registravimo skyrius, 329 kab., J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, Raminta Šajaukienė, Laivų registravimo skyriaus vyr. specialistė (laivų registravimui), 8 46 469 673, faks. 8 46 469 600, raminta.sajaukiene@msa.lt).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 3-425 „Dėl laivo savininko civilinės atsakomybės draudimo ar kitokios finansinės garantijos už taršos nafta padarytą žalą, pavojingų ir kenksmingų medžiagų padarytą žalą bei laivų bunkeriuose vežamos naftos padarytą žalą liudijimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

6.1. Nustatytos formos prašymas.

6.2. Draudimo poliso ar kito dokumento, patvirtinančio draudimo ar kitokios finansinės garantijos, atitinkančios 2001 m. Tarptautinės konvencijos dėl civilinės atsakomybės už laivų bunkeriuose vežamos naftos padarytą žalą 7 straipsnyje nurodytus reikalavimus, turėjimą, kopija.

6.3. Draudimo poliso ar kito dokumento, patvirtinančio draudimo ar kitokios finansinės garantijos, atitinkančios 1996 m. Tarptautinės konvencijos dėl atsakomybės ir kompensacijos už žalą, susijusią su pavojingų ir kenksmingų medžiagų vežimu jūra, 12 straipsnyje nurodytus reikalavimus, turėjimą, kopija.

6.4. Draudimo poliso ar kito dokumento, patvirtinančio draudimo ar kitokios finansinės garantijos, atitinkančios 1992 m. Tarptautinės konvencijos dėl civilinės atsakomybės už taršos nafta padarytą žalą 7 straipsnyje nurodytus reikalavimus, turėjimą, kopija.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija apie jūrų laivą iš Lietuvos saugios laivybos administracijos Laivų registravimo skyriaus, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, www.msa.lt.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Raminta Šajaukienė, Laivų registravimo skyriaus vyr. specialistė (laivų registravimui), J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, tel. (8 46) 469 673, raminta.sajaukiene@msa.lt.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Eglė Petrauskienė, Laivų registravimo skyriaus vedėja, tel. (8 46) 469 674, egle.petrauskiene@msa.lt.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 5 darbo dienas.

 

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

11.1. Dvidešimt vienas euras (21,00 Eur);

rinkliavos kodas – 4.289.1 – už Civilinės atsakomybės draudimo ar kitokios finansinės garantijos už laivų bunkeriuose vežamos naftos padarytą žalą liudijimo išdavimą.

11.2. Dvidešimt vienas euras (21,00 Eur);

rinkliavos kodas – 4.290.1 – už Civilinės atsakomybės draudimo ar kitokios finansinės garantijos už pavojingųjų ir kenksmingų medžiagų (HNS) padarytą žalą liudijimo išdavimą.

11.3. Dvidešimt vienas euras (21,00 Eur);

rinkliavos kodas – 4.291.1 – už Civilinės atsakomybės draudimo ar kitokios finansinės garantijos už naftos tarša padarytą žalą liudijimo išdavimą. 

 

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Rinkliava mokama į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

Įmokos kodas: 5770.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Nustatytos formos prašymą „Prašymo išduoti liudijimą forma“ galima rasti čia.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis – suteikiama galimybė vartotojui gauti prašymo formą (atsisiųsti ją iš interneto svetainės), siekiant pradėti administracinės paslaugos gavimo procedūrą.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Įstaigoje lieka prašymo originalas, civilinės atsakomybės draudimo polisas arba dokumentas, patvirtinantis kitokios finansinės garantijos faktą.

15.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema

 

Informaciją atnaujino: , Informacinių technologijų skyrius
Informacija atnaujinta: 2015-12-18 10:03
 

Korupcijos prevencijos linija 8 687 45533

Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas - 188781973.
J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda. Tel. (370 46) 469 602, faks. (370 46) 469 600,
msa@msa.lt © Biudžetinė įstaiga Lietuvos saugios laivybos administracija.
Viso apsilankė8541100
Šiandien150
Dabar naršo13
 
Sprendimas: Fresh Media      Naudojama EasyWeb 3 sistema