Laivų eismo stebėsena

Spausdinti

Laivų eismo stebėseną ir su ja susijusių paslaugų teikimą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka  vykdo Lietuvos saugios laivybos administracijos Laivų eismo stebėsenos skyrius.

 

Budintis Laivų eismo stebėsenos skyriaus specialistas:
Tel. (+370 618) 12 591

 

Europos Sąjunga, reaguodama į sunkias jūrų laivų avarijų prie Europos krantų pasekmes, sukūrė Bendrijos keitimosi laivybos informacija elektroniniu būdu sistemą (toliau – SafeSeaNet), kad būtų lengviau užkirsti kelią avarijoms bei jūros užteršimui ir sumažinti jų poveikį jūrų bei pakrančių aplinkai, vietinių bendruomenių ekonomikai ir sveikatai.

 

Nacionalinė laivų eismo stebėsenos informacinė sistema (toliau – NLESIS) yra sudėtinė SafeSeaNet dalis. Susisiekimo ministro nurodymu Lietuvos saugios laivybos administracija buvo paskirta nacionaline kompetentinga institucija, atsakinga už NLESIS sukūrimą, priežiūrą ir eksploataciją.

 

Pagrindinės Lietuvos saugios laivybos administracijos funkcijos laivų eismo stebėsenos srityje:


1. Laivų eismo stebėsena Lietuvos atsakomybės jūros rajone, potencialaus pavojaus saugiai laivybai, žmonėms ir aplinkai identifikacija.

2. Laivų eismo stebėsenos duomenų teikimas SafeSeaNet, HELCOM, suinteresuotoms Lietuvos Respublikos institucijoms ir ūkio subjektams bei gyventojams.

3. Laivų, kuriems reikia pagalbos, priėmimo į prieglobsčio vietas proceso organizavimas. Kasmetinių pasitarimų su kompetentingomis institucijomis organizavimas, siekiant pagerinti priemones, taikomas priimant į prieglobsčio vietas laivus, kuriems reikalinga pagalba.

4. Europos jūrų saugos agentūros (EMSA) laivų stebėsenos sistemų (SafeSeaNet, Tolimojo laivų identifikavimo ir sekimo, Integruotos jūrų paslaugos) nacionalinis administravimas.

5. NLESIS duomenų naudotojų ir duomenų teikėjų veiklos koordinavimas nacionaliniu lygiu.

 

Rengiant kovos su tarša ar taršos pavojumi jūroje operacijas ir didinant jų efektyvumą labai svarbu žinoti tikslią informaciją apie laivuose vežamus pavojingus arba aplinką teršiančius krovinius. Informaciją apie tokius laivų, įplaukiančių į Lietuvos jūrų uostus ar išplaukiančių iš jų, vežamus krovinius operatyviai galima gauti per NLESIS.

 

Jūrų eismo efektyvumas, o ypač laivo įplaukimo į uostus valdymas, taip pat priklauso nuo to, ar laivai laiku iš anksto praneša apie savo atvykimą. Operatyvią informaciją apie laivų, įplaukiančių į Lietuvos jūrų uostus ar išplaukiančių iš jų, laukiamą ir faktinį atplaukimo/išplaukimo laiką taip pat galima gauti per NLESIS.

 

NLESIS yra įdiegtas „vieno langelio“ modulis, kuriuo jau naudojasi agentai, aptarnaujantys laivus Būtingės naftos terminale, ir Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos (Muitinė, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas). Laivų agentai pateikia NLESIS elektroniniu būdu informaciją apie laivų atplaukimo/išplaukimo laiką, žmonių skaičių, atliekas, apsaugos lygį, taip pat tarptautines FAL dokumentų formas: bendrąją deklaraciją, krovinio deklaraciją, laivo atsargų deklaraciją, įgulos daiktų deklaraciją, įgulos sąrašą, keleivių sąrašą (jeigu yra keleivių), pavojingo krovinio manifestą; jūrinę sveikatos deklaraciją. Prisijungę prie NLESIS kompetentingų institucijų pareigūnai gali peržiūrėti tokią informaciją bei minėtų dokumentų formas elektroniniu būdu. Nėra poreikio teikti atitinkamas popierines dokumentų formas.

 

Viešosios paslaugos apklausos anketa>>

 

Administracinių paslaugų, susijusių su laivų eismo stebėsena, sutrumpintų pavadinimų sąrašas ir detalūs aprašymai pateikiami žemiau.


 


 

Šią tinklalapio dalį prižiūri

Laivų eismo stebėsenos skyrius, tel. (+370 46) 469 696

 

Korupcijos prevencijos linija 8 687 45533

Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas - 188781973.
J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda. Tel. (370 46) 469 602, faks. (370 46) 469 600,
msa@msa.lt © Biudžetinė įstaiga Lietuvos saugios laivybos administracija.
Viso apsilankė8541057
Šiandien107
Dabar naršo11
 
Sprendimas: Fresh Media      Naudojama EasyWeb 3 sistema