Krovinių vežimo krovininiais vidaus vandenų laivais Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais vidaus vandenų keliais leidimo išdavimas

Spausdinti

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS „KROVINIŲ VEŽIMO KROVININIAIS VIDAUS VANDENŲ LAIVAIS, KURIŲ DEDVEITAS DIDESNIS KAIP 200 TONŲ ESANT DIDŽIAUSIAJAI GRIMZLEI, LIETUVOS RESPUBLIKOS IR TARPTAUTINIAIS VIDAUS VANDENŲ KELIAIS LICENCIJOS IŠDAVIMAS“ APRAŠYMAS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

Versija – 3.

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Krovinių vežimo krovininiais vidaus vandenų laivais, kurių dedveitas didesnis kaip 200 tonų esant didžiausiajai grimzlei, Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais vidaus vandenų keliais, licencijos išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Prašymą išduoti licenciją bei kitus reikiamus dokumentus įmonės atstovas arba fizinis asmuo pateikia tiesiogiai, atvykęs į instituciją (J. Janonio g. 24, 341 kab., Klaipėda), registruotu laišku ar elektroninėmis priemonėmis (tiesiogiai kreipdamasis į Administraciją ar Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

  Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

6.  Bendrieji reikalavimai:

6.1.  Laisvos formos prašymas.

6.2. Dokumentai, patvirtinantys, kad laivai, kuriais ketinama vežti krovinius, atitinka Lietuvos Respublikos ir tarptautinių teisės aktų nustatytus reikalavimus.

6.3. Patvirtinimas apie turimus atitinkamus padalinius (specialistus), kurie galėtų organizuoti krovinių vežimą laivais ir užtikrinti saugų laivų eksploatavimą ir apsaugą, arba sudarytą sutartį su kitu subjektu, kuris turi nurodytus padalinius (specialistus) ir sutinka organizuoti krovinių vežimą laivais ir užtikrinti saugų laivų eksploatavimą ir apsaugą.

6.4. Laivų, kuriais ketinama vežti krovinius, įgulos narių dokumentai, patvirtinantys vidaus vandenų transporto specialistų įgytą kvalifikaciją ir teisę eiti atitinkamas pareigas laive.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

7.1. Informacija apie Lietuvos Respublikoje įregistruotus juridinius asmenis – iš valstybės įmonės Registrų centro, Juridinių asmenų registro, V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius, www.registrucentras.lt.

7.2. Informacija apie vidaus vandenų transporto specialistų dokumentų galiojimą arba laivų techninę būklę – iš Lietuvos saugios laivybos administracijos Parengimo priežiūros ir diplomavimo skyriaus, Laivybos kontrolės skyriaus bei Laivų registravimo skyriaus, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, www.msa.lt.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

8.1. Ingrida Mileikienė, Ūkio subjektų veiklos priežiūros skyriaus vyresnioji specialistė, tel. (8 46) 469 672, ingrida.mileikiene@msa.lt.

8.2. Jurgita Dirgėlienė, Ūkio subjektų veiklos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 46) 469 671, jurgita.dirgeliene@msa.lt.

8.3. Ernesta Godlevskaitė, Ūkio subjektų veiklos priežiūros skyriaus vyresnioji specialistė, tel. (8 46) 469 670, ernesta.godlevskaite@msa.lt.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

 Tadas Škimelis, Ūkio subjektų veiklos priežiūros skyriaus vedėjas, tel. (8 46) 469 685, tadas.skimelis@msa.lt.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1 darbo diena.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

11.1. Aštuoniasdešimt du eurai (82 Eur);

rinkliavos kodas – 4.271.1 – leidimo verstis krovinių vežimu krovininiais vidaus vandenų laivais Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais vidaus vandenų keliais išdavimas.

11.2. Aštuoniolika eurų (18 Eur);

rinkliavos kodas –  2.271.2 – leidimo verstis krovinių vežimu krovininiais vidaus vandenų laivais Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais vidaus vandenų keliais patikslinimas, papildymas, dublikato išdavimas.

 

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Rinkliava mokama į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

Įmokos kodas 5770.

Valstybės rinkliava už teikiamą administracinę paslaugą ir jos dydžiai nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašymas.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dėl licencijos išdavimo galima kreiptis elektroninėmis priemonėmis (tiesiogiai, per atstumą ar elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą).

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Subjektas, kitą dieną nuo prašymo ir dokumentų pateikimo dienos arba nuo prašyme nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu prašymo ir dokumentų pateikimo diena, įrašomas į licencijuotų subjektų, vežančių krovinius krovininiais vidaus vandenų laivais, sąrašą. Administracinės paslaugos teikėjas gautą prašymą ir dokumentus patikrina nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Nustačius, kad licencijos turėtojo pranešime pateikta netiksli, neišsami (ne visa) informacija, klaidingi duomenys, bet šie neatitikimai yra mažareikšmiai, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, administracinės paslaugos teikėjas įspėja licencijos turėtoją apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ir nustato ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų nuo įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą gavimo terminą, per kurį turi būti pateikti trūkstami dokumentai ir (ar) patikslinti pateikti duomenys.

15.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema

Informaciją atnaujino: , Informacinių technologijų skyrius
Informacija atnaujinta: 2017-12-07 15:57
 

Korupcijos prevencijos linija 8 687 45533

Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas - 188781973.
J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda. Tel. (370 46) 469 602, faks. (370 46) 469 600,
msa@msa.lt © Biudžetinė įstaiga Lietuvos saugios laivybos administracija.
Viso apsilankė8541078
Šiandien128
Dabar naršo12
 
Sprendimas: Fresh Media      Naudojama EasyWeb 3 sistema