Jūrinių mokymo įstaigų akreditavimas ir mokymo įstaigos akreditavimo liudijimo išdavimas bei papildomos mokymo programos akreditavimas

Spausdinti

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS „MOKYMO ĮSTAIGŲ, SUTEIKIANČIŲ ASMENIMS TEORINĮ IR PRAKTINĮ PASIRENGIMĄ, BŪTINĄ JŪRINIO LAIPSNIO DIPLOMUI, KVALIFIKACIJOS LIUDIJIMUI AR JŲ PATVIRTINIMUI GAUTI, AKREDITAVIMAS IR MOKYMO ĮSTAIGOS AKREDITAVIMO LIUDIJIMO IŠDAVIMAS BEI PAPILDOMOS MOKYMO PROGRAMOS AKREDITAVIMAS” TEIKIMO APRAŠYMAS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

Versija – 7.

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Mokymo įstaigų (toliau – MĮ), suteikiančių asmenims teorinį ir praktinį pasirengimą, būtiną jūrinio laipsnio diplomui, kvalifikacijos liudijimui ar jų patvirtinimui gauti, akreditavimas ir mokymo įstaigos akreditavimo liudijimo (toliau – akreditavimo liudijimas) išdavimas bei papildomos mokymo programos akreditavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Prašymą akredituoti MĮ ir išduoti akreditavimo liudijimą ar akredituoti papildomą mokymo programą bei kitus reikalingus dokumentus MĮ atstovas pateikia tiesiogiai atvykęs į instituciją (J. Janonio g. 24, 211 kab., Klaipėda), registruotu laišku ar elektroninėmis priemonėmis.

Akreditavimo liudijimas išduodamas tiesiogiai MĮ atstovui atvykus į instituciją (J. Janonio g. 24, 211 kab., Klaipėda).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

5.1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. 110 „Dėl mokymo įstaigų, suteikiančių asmenims teorinį ir praktinį pasirengimą, būtiną jūrinio laipsnio diplomui, kvalifikacijos liudijimui ar jų patvirtinimui gauti, akreditavimo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – akreditavimo nuostatai).

5.2. 1978 m. Tarptautinė konvencija dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų (toliau – Konvencija).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo (mokymo įstaiga)

6.1. Prašymas akredituoti MĮ ir išduoti akreditavimo liudijimą ar akredituoti papildomą mokymo programą, kuriame nurodoma:

- MĮ pavadinimas ir adresas;

- mokymo programos pavadinimas ir ją atitinkantis jūrinis laipsnis ar kvalifikacija.

6.2. Švietimo ir mokslo ministerijos rašytinis leidimas ar teisės aktų nustatyta tvarka išduotas dokumentas, suteikiantis teisę vykdyti atitinkamus mokymus (kai MĮ akredituojama).

6.3. MĮ dokumentai pagal akreditavimo nuostatų 8.2–8.7 punktų reikalavimus (kai MĮ akredituojama).

6.4. MĮ organizacinė valdymo schema, nurodant ryšius tarp atskirų padalinių (kai MĮ akredituojama).

6.5. Kiekvienai mokymo programai vykdyti paskirtų dėstytojų ir (ar) instruktorių, egzaminatorių ir (ar) vertintojų sąrašas su trumpais jų kvalifikacijos ir gyvenimo aprašymais.

6.6. Treniruoklių ir kitų mokymui bei vertinimui naudojamų priemonių (įrangos) aprašymas.

6.7. Mokymo programų aprašymai. 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

7.1 Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą – iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vasario 16-osios g. 15, LT-01514 Vilnius, www.vmi.lt.

7.2. Informacija apie Lietuvos Respublikoje įregistruotus juridinius asmenis – iš Valstybės įmonės Registrų centro, Juridinių asmenų registro, V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius, www.registrucentras.lt.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

8.1. Vytautas Braslauskas, Parengimo priežiūros ir diplomavimo skyriaus vedėjas, tel. (8 46) 469 681, vytautas.braslauskas@msa.lt.

8.2. Tomas Žemaitis, Parengimo priežiūros ir diplomavimo skyriaus vyr. specialistas, tel. (8 46) 468 682, tomas.zemaitis@msa.lt.

8.3. Vilma Ketlerienė, Parengimo priežiūros ir diplomavimo skyriaus vyresn. specialistė, tel. (8 46) 468 683, vilma.ketleriene@msa.lt.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vytautas Braslauskas, Parengimo priežiūros ir diplomavimo skyriaus vedėjas, tel. (8 46) 469 681, vytautas.braslauskas@msa.lt.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Gavusi MĮ prašymą ir dokumentus, Lietuvos saugios laivybos administracija (toliau – Administracija) per 30 kalendorinių dienų vykdo MĮ dokumentacijos patikrinimą.

Jeigu MĮ pateikti dokumentai atitinka nustatytus reikalavimus, Administracija per 30 kalendorinių dienų vykdo MĮ mokymo proceso patikrinimą.

Akreditavimo liudijimo išdavimo MĮ trukmė nereglamentuota. Jeigu mokymo proceso patikrinimo rezultatai teigiami, Administracija akredituoja MĮ, patvirtina teorinio ir (ar) praktinio mokymo programas ir MĮ atstovui išduoda akreditavimo liudijimą.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

11.1. Už dokumentacijos patikrinimą valstybės rinkliava nėra nustatyta.

11.2. Vienas šimtas keturiasdešimt keturi eurai (144 Eur);

rinkliavos kodas – 4.321.1 – už mokymo proceso patikrinimą.

11.3. Keturiolika eurų (14 Eur);

rinkliavos kodas – 4.321.3 – už akreditavimo liudijimo išdavimą.

 

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Rinkliava mokama į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

Įmokos kodas: 5770.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašymas.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

-

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Administracinės paslaugos teikėjas, gavęs MĮ prašymą dėl MĮ ar papildomos mokymo programos akreditavimo, pradeda akreditavimo procesą, kurį sudaro:

-   dokumentacijos patikrinimas;

-   mokymo proceso patikrinimas.

Dokumentacijos patikrinimas – Administracijos vykdoma veikla, siekiant nustatyti, ar MĮ kokybės vadove ir kituose dokumentuose įforminta kokybės sistema atitinka teoriniam ir praktiniam pasirengimui keliamus reikalavimus.

Jeigu kyla neaiškumų, Administracija turi teisę paprašyti MĮ pateikti papildomą informaciją ar dokumentus.

Jeigu MĮ pateikti dokumentai atitinka nustatytus reikalavimus, Administracija vykdo MĮ mokymo proceso patikrinimą.

Mokymo proceso patikrinamas –Administracijos vykdoma veikla, siekiant įvertinti MĮ pasirengimą įgyvendinti mokymo tikslus ir uždavinius, jos techninę bazę ir atitiktį Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Konvencijos su paskesnėmis pataisomis reikalavimams, taip pat siekiant įvertinti, kaip visuose mokymo proceso lygiuose įdiegta ir tvarkoma kokybės sistema.

Esant teigiamiems MĮ mokymo proceso patikrinimo rezultatams, Administracija akredituoja MĮ ir jai išduoda akreditavimo liudijimą.

Akreditavus papildomą mokymo programą, akreditavimo liudijimas MĮ neišduodamas. Akredituota papildoma mokymo programa įtraukiama į akredituotų mokymo programų sąrašą, skelbiamą interneto svetainėje www.msa.lt.

15.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema

Informaciją atnaujino: , Informacinių technologijų skyrius
Informacija atnaujinta: 2017-12-07 16:27
 

Korupcijos prevencijos linija 8 687 45533

Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas - 188781973.
J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda. Tel. (370 46) 469 602, faks. (370 46) 469 600,
msa@msa.lt © Biudžetinė įstaiga Lietuvos saugios laivybos administracija.
Viso apsilankė8541101
Šiandien151
Dabar naršo12
 
Sprendimas: Fresh Media      Naudojama EasyWeb 3 sistema