Akredituotų jūrinių mokymo įstaigų planinis priežiūros patikrinimas

Spausdinti

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS MOKYMO ĮSTAIGŲ, SUTEIKIANČIŲ ASMENIMS TEORINĮ IR PRAKTINĮ PASIRENGIMĄ, BŪTINĄ JŪRINIO LAIPSNIO DIPLOMUI, KVALIFIKACIJOS LIUDIJIMUI AR JŲ PATVIRTINIMUI GAUTI, PLANINIS PRIEŽIŪROS PATIKRINIMAS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

Versija – 7.

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Mokymo įstaigų (toliau – MĮ), suteikiančių asmenims teorinį ir praktinį pasirengimą, būtiną jūrinio laipsnio diplomui, kvalifikacijos liudijimui ar jų patvirtinimui gauti, planinis priežiūros patikrinimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Po MĮ akreditavimo ne rečiau kaip kartą per dvejus metus atliekamas planinis akredituotos MĮ priežiūros patikrinimas.

MĮ planinis priežiūros patikrinimas atliekamas, siekiant nustatyti, ar MĮ laikosi nustatytų reikalavimų.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

5.1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. 110 „Dėl mokymo įstaigų, suteikiančių asmenims teorinį ir praktinį pasirengimą, būtiną jūrinio laipsnio diplomui, kvalifikacijos liudijimui ar jų patvirtinimui gauti, akreditavimo nuostatų patvirtinimo“.

5.2. 1978 m. Tarptautinė konvencija dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų.

5.3. Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-192 „Dėl Ūkio subjektų, kurių veiklos priežiūra priskirta Lietuvos saugios laivybos administracijai, veiklos patikrinimų organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo (mokymo įstaiga)

-

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

7.1. Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą – iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vasario 16-osios g. 15, LT-01514 Vilnius, www.vmi.lt.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

8.1. Vytautas Braslauskas, Parengimo priežiūros ir diplomavimo skyriaus vedėjas, tel. (8 46) 469 681, vytautas.braslauskas@msa.lt.

8.2. Tomas Žemaitis, Parengimo priežiūros ir diplomavimo skyriaus vyr. specialistas, tel. (8 46) 468 682, tomas.zemaitis@msa.lt.

8.3. Vilma Ketlerienė, Parengimo priežiūros ir diplomavimo skyriaus vyresn. specialistė, tel. (8 46) 468 683, vilma.ketleriene@msa.lt.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vytautas Braslauskas, Parengimo priežiūros ir diplomavimo skyriaus vedėjas, tel. (8 46) 469 681, vytautas.braslauskas@msa.lt.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

MĮ planinio priežiūros patikrinimo trukmė nėra reglamentuota. Ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki MĮ planinio priežiūros patikrinimo pradžios Administracija informuoja MĮ apie numatomą vykdyti patikrinimą.

MĮ planinis priežiūros patikrinimas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo patikrinimo atlikimo datos įforminamas patikrinimo aktu.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

11.1. Keturiasdešimt trys eurai (43 Eur);

rinkliavos kodas – 4.321.2 – už planinį priežiūros patikrinimą (už vieną mokymo programą).

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Rinkliava mokama į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

Įmokos kodas: 5770.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

-

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

-

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Administracinės paslaugos teikėjas įvertina:

- kaip MĮ laikosi nustatytų kokybės vadybos sistemos reikalavimų;

- kaip mokymo procese laikomasi patvirtintų mokymo programų reikalavimų;

- ar dėstytojai / instruktoriai, vertintojai / egzaminatoriai atitinka jiems keliamus kvalifikacinius reikalavimus;

- ar mokymo ar vertinimo procese naudojami treniruokliai atitinka nustatytus reikalavimus.

15.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema

Informaciją atnaujino: , Informacinių technologijų skyrius
Informacija atnaujinta: 2017-12-07 16:26
 

Korupcijos prevencijos linija 8 687 45533

Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas - 188781973.
J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda. Tel. (370 46) 469 602, faks. (370 46) 469 600,
msa@msa.lt © Biudžetinė įstaiga Lietuvos saugios laivybos administracija.
Viso apsilankė8541071
Šiandien121
Dabar naršo13
 
Sprendimas: Fresh Media      Naudojama EasyWeb 3 sistema