Mokymo įstaigų, rengiančių vidaus vandenų transporto specialistus ir motorinių pramoginių laivų laivavedžius, akreditavimas ir naujos mokymo programos akreditavimas

Spausdinti

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS „MOKYMO ĮSTAIGŲ, RENGIANČIŲ VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO SPECIALISTUS IR MOTORINIŲ PRAMOGINIŲ LAIVŲ LAIVAVEDŽIUS, AKREDITAVIMAS IR NAUJOS MOKYMO PROGRAMOS AKREDITAVIMAS“ TEIKIMO APRAŠYMAS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

Versija – 8.

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Mokymo įstaigų (toliau – MĮ), rengiančių vidaus vandenų transporto specialistus ir motorinių pramoginių laivų laivavedžius, akreditavimas ir naujos mokymo programos akreditavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Visos Lietuvos Respublikoje įregistruotos MĮ, suteikiančios asmenims teorinį ir praktinį pasirengimą, būtiną vidaus vandenų transporto specialisto diplomui, diplomo patvirtinimui, kvalifikacijos liudijimui, motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimui ar motorinio pramoginio laivo laivavedžio tarptautiniam kvalifikacijos liudijimui gauti, privalo būti akredituotos Lietuvos saugios laivybos administracijos.

MĮ, siekianti būti akredituota ar akredituoti naują mokymo programą, pateikia Administracijai tiesiogiai (J. Janonio g. 24, 211 kab., Klaipėda), registruotuoju laišku ar elektroninėmis priemonėmis (tiesiogiai kreipiamasi į Administraciją ar paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą) prašymą bei kitus reikalingus dokumentus.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

5.1. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas.

5.2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. 3-501 „Dėl Mokymo įstaigų, rengiančių vidaus vandenų transporto specialistus ir motorinių pramoginių laivų laivavedžius, akreditavimo nuostatų patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

6.1. Prašymas.

6.2. Mokymo programos.

6.3. Mokytojų ir laivo praktinio vairavimo instruktorių sąrašas, kuriame nurodoma jų kvalifikacija, gyvenimo aprašymas ir darbo jūrų arba vidaus vandenų transporte stažas.

6.4. Treniruoklių, mokymo procese naudojamų vidaus vandenų ir motorinių pramoginių laivų sąrašas bei jų registravimo ir techninės apžiūros dokumentų kopijos.

6.5. Turimos mokymo literatūros sąrašas.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą – iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vasario 16-osios g. 15, LT-01514 Vilnius, www.vmi.lt. 

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

8.1. Vytautas Braslauskas, Parengimo priežiūros ir diplomavimo skyriaus vedėjas, tel. (8 46) 469 681, vytautas.braslauskas@msa.lt.

8.2. Tomas Žemaitis, Parengimo priežiūros ir diplomavimo skyriaus vyr. specialistas, tel. (8 46) 468 682, tomas.zemaitis@msa.lt.

8.3. Gintara Miglinienė, Parengimo priežiūros ir diplomavimo skyriaus vyr. specialistė, tel.: (8 37) 22 55 97, gintara.migliniene@msa.lt.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vytautas Braslauskas, Parengimo priežiūros ir diplomavimo skyriaus vedėjas, tel. (8 46) 469 681, vytautas.braslauskas@msa.lt.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 30 darbo dienų.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

11.1. Šešiasdešimt du eurai (62 Eur);

rinkliavos kodas – 4.270 – už mokymo įstaigos, rengiančios vidaus vandenų transporto specialistus ir motorinių pramoginių laivų laivavedžius, akreditavimo įforminimą.

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Rinkliava mokama į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

Įmokos kodas: 5770.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašymas.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

- 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Institucijoje lieka MĮ pateiktų 6.3 ir 6.4 punktuose nurodytų dokumentų kopijos.

Administracinės paslaugos teikėjas, gavęs prašymą, privalo patikrinti, ar pateikti visi reikalingi dokumentai, įvertinti pateiktus dokumentus, patikrinti visas akreditavimui pateiktas teorinio ar praktinio mokymo programas bei nustatyti MĮ pasirengimą įgyvendinti mokymo tikslus ir uždavinius, jos techninę bazę ir atitiktį Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams. Sprendimas dėl MĮ arba naujos mokymo programos akreditavimo priimamas įvertinus pateiktus dokumentus ir mokymo įstaigos patikrinimo rezultatus. Esant teigiamiems MĮ patikrinimo rezultatams, Administracija akredituoja MĮ arba naują mokymo programą. Akredituota MĮ arba nauja mokymo programa įtraukiama į akredituotų mokymo įstaigų sąrašą, skelbiamą interneto svetainėje www.msa.lt. MĮ arba mokymo programa laikomi akredituotais nuo įtraukimo į akredituotų mokymo įstaigų sąrašą dienos.

15.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema

Informaciją atnaujino: , Informacinių technologijų skyrius
Informacija atnaujinta: 2017-12-07 16:29
 

Korupcijos prevencijos linija 8 687 45533

Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas - 188781973.
J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda. Tel. (370 46) 469 602, faks. (370 46) 469 600,
msa@msa.lt © Biudžetinė įstaiga Lietuvos saugios laivybos administracija.
Viso apsilankė8540994
Šiandien44
Dabar naršo23
 
Sprendimas: Fresh Media      Naudojama EasyWeb 3 sistema