Rinkliavų įkainiai

Spausdinti

Vyriausybės nutarimą „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ galite rasti čia.

Rinkliavų dydžiai, nustatyti LRV 2014 m. gruodžio 15 d. nutarime Nr. 1442


Valstybinės mokesčių inspekcijos renkami mokesčiai, rinkliavos ir įmokos mokami į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas:

Sąskaitos Nr.

Banko kodas

Banko pavadinimas

SWIFT kodas

LT74 4010 0510 0132 4763

40100

AB DNB bankas

AGBLLT2X

LT05 7044 0600 0788 7175

70440

AB SEB bankas

CBVILT2X

LT32 7180 0000 0014 1038

71800

AB Šiaulių bankas

CBSBLT26

LT74 7400 0000 0872 3870

74000

Danske Bank A/S Lietuvos filialas

SMPOLT22

LT12 2140 0300 0268 0220

21400

Nordea Bank AB Lietuvos skyrius

NDEALT2X

LT24 7300 0101 1239 4300

73000

AB „Swedbank"

HABALT22

LT42 7230 0000 0012 0025

72300

UAB Medicinos bankas

MDBALT22

 

Lėšų gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM.
Įmonės kodas: 188659752.
Įmokos kodas: 5770.

 


Mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, mokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, taip pat galima sumokėti įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose:


  • AB „Lietuvos paštas" pašto skyriuose;
  • per  UAB „EVP" interneto portalą www.mokejimai.lt.;
  • SOLLO, UAB tarpininko MAXIMA LT, UAB kasose;
  • UAB „Mažeikių butų ūkis";
  • UAB „Mokėjimo terminalų sistemos"  mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX;
  • UAB „Perlo paslaugos" terminaluose; 
  • per UAB „Viena Sąskaita" interneto portalą https://vienasaskaita.lt/;
  • UAB „Virtualių paslaugų operatorius" spaudos kioskuose.

 


 

  

Rinkliavos

Valstybės rinkliavos pavadinimas

Straipsnio numeris

Suma,

Eur

Vidaus vandenų transporto specialistų egzaminavimas

Už motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimo, tarptautinio kvalifikacijos liudijimo, šių liudijimų dublikatų išdavimą

4.225

11

Už vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio diplomo patvirtinimą

4.229

 2,90

Už vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio diplomo patvirtinimo dublikato išdavimą

4.230

2,90

Už B grupės vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio diplomo išdavimą

4.231

 10

Už B grupės vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio diplomo dublikato išdavimą

4.232

 6,3

Už B grupės vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio kvalifikacijos liudijimo išdavimą

4.233

 10

Už B grupės vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio kvalifikacijos liudijimo  dublikato išdavimą

4.234

 6,3

Už vidaus vandenų transporto specialistų ir motorinių pramoginių laivų laivavedžių kvalifikacijos egzamino laikymą

4.238

 17

Už vidaus vandenų transporto specialistų ir motorinių pramoginių laivų laivavedžių kvalifikacijos egzamino perlaikymą

4.239

 8,6

Vidaus vandenų prieplaukos ir uostai

Už vidaus vandenų prieplaukos įregistravimą

4.221

 43

Už vidaus vandenų prieplaukos įregistravimo duomenų pakeitimą

 4.222

9,2

Už vidaus vandenų uosto įregistravimą

 4.219

69

Už vidaus vandenų uosto įregistravimo duomenų pakeitimą

 4.220

9,2

Nekomercinės prieplaukos

Už nekomercinių mažųjų, pramoginių ir sportinių laivų prieplaukų įregistravimą

4.223

 17

Už nekomercinių mažųjų, pramoginių ir sportinių laivų prieplaukų registravimo pažymėjimo dublikato išdavimą

4.224

 5,7

Už nekomercinių mažųjų, pramoginių arba sportinių laivų prieplaukų pirminę, kasmetinę, neeilinę techninę apžiūrą ir akto surašymą

4.259

13

Vidaus vandenų laivai

Už vidaus vandenų laivo įgulos minimalios sudėties liudijimo, šio liudijimo dublikato išdavimą

 

4.226

5,7

Už keleivinio vidaus vandenų laivo liudijimo, šio liudijimo dublikato išdavimą

4.227

11

 Už vienkartinio reiso leidimo, šio leidimo dublikato išdavimą

4.228

11

Už laivo žurnalo įregistravimą

4.235

1,4

Už tarptautinio burinės jachtos bilieto dublikato išdavimą

4.236

11

Už burinių jachtų įregistravimą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre

4.241

18

Už statomos vidaus vandenų transporto priemonės įregistravimą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre

4.243

26

Už vidaus vandenų transporto priemonės įregistravimą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre ir registracijos liudijimo:

4.244


išdavimą

 

4.244.1

13

dublikato išdavimą

4.244.2

7,2

Už vidaus vandenų transporto priemonės tinkamumo plaukioti liudijimo:

4.245

 

išdavimą

4.245.1

40

dublikato išdavimą

4.245.2

7,2

Už supaprastinto vidaus vandenų transporto priemonės tinkamumo plaukioti liudijimo:

4.246

 

išdavimą

2.246.1

23

dublikato išdavimą

2.246.2

4,9

Už vidaus vandenų transporto priemonės (pakabinamojo variklio) išregistravimą iš Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro ir liudijimo išdavimą

4.247

9,2

Už vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančio įrenginio ir plūduriuojančios priemonės korpuso bei antstato, įrenginių, sistemų įrenginių, apsaugančių nuo aplinkos užteršimo, kasmetinę techninę apžiūrą:

4.249

 

korpuso ir antstato, kai bendroji talpa iki 500 m3

4.249.1

 8,6

korpuso ir antstato, kai bendroji talpa nuo 501 iki 2000 m3

4.249.2

 21

korpuso ir antstato, kai bendroji talpa nuo 2001 iki 5000 m3

4.249.3

 30

korpuso ir antstato, kai bendroji talpa nuo 5001 iki 10000 m3

4.249.4

 43

korpuso ir antstato, kai bendroji talpa daugiau kaip 10000 m3

4.249.5

 52

įrenginių, kai bendroji talpa iki 500 m3

4.249.6

 4,3

įrenginių, kai bendroji talpa nuo 501 iki 2000 m3

4.249.7

 13

įrenginių, kai bendroji talpa nuo 2001 iki 5000 m3

4.249.8

 14

įrenginių, kai bendroji talpa nuo 5001 iki 10000 m3

4.249.9

 26

įrenginių, kai bendroji talpa daugiau kaip 10000 m3

4.249.10

 34

sistemų, kai bendroji talpa iki 500 m3

4.249.11

 8,6

sistemų, kai bendroji talpa nuo 501 iki 2000 m3

4.249.12

 13

sistemų, kai bendroji talpa nuo 2001 iki 5000 m3

4.249.13

 14

sistemų, kai bendroji talpa nuo 5001 iki 10000 m3

4.249.14

 26

sistemų, kai bendroji talpa daugiau kaip 10000 m3

4.249.15

 34

įrenginių, apsaugančių nuo aplinkos užteršimo, kai bendroji talpa iki 500 m3

4.249.16

 4,3

įrenginių, apsaugančių nuo aplinkos užteršimo, kai bendroji talpa nuo 501 iki 2000 m3

4.249.17

 17

įrenginių, apsaugančių nuo aplinkos užteršimo, kai bendroji talpa nuo 2001 iki 5000 m3

4.249.18

 26

įrenginių, apsaugančių nuo aplinkos užteršimo, kai bendroji talpa nuo 5001 iki 10000 m3

4.249.19

 34

įrenginių, apsaugančių nuo aplinkos užteršimo, kai bendroji talpa daugiau kaip 10000 m3

4.249.20

 43

Už vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančio įrenginio ir plūduriuojančios priemonės mechanizmų kasmetinę apžiūrą pagal pagrindinių ir pagalbinių variklių galią (AG):

4.250

 

iki 100 AG

4.250.1

 13

nuo 101 iki 400 AG

4.250.2

 21

nuo 401 iki 1500 A

4.250.3

 30

nuo 1501 iki 3000 AG

4.250.4

 39

daugiau kaip 3000 AG

4.250.5

 52

Už vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančio įrenginio ir plūduriuojančios priemonės elektros įrenginių kasmetinę apžiūrą pagal generatorių galią (kW):

4.251

 

iki 25 kW

4.251.1

 8,6

nuo 26 iki 100 kW

4.251.2

 21

nuo 101 iki 500 kW

4.251.3

 30

nuo 501 iki 1000 kW

4.251.4

 39

daugiau kaip 1000 kW

4.251.5

 52

Už radijo ir navigacinių įrenginių kasmetinę apžiūrą pagal vidaus vandenų transporto priemonių klasifikavimą:

4.252

 

radijo įrenginių plūduriuojantiems įrenginiams ir vidaus vandenų laivams, mažiesiems ir pramoginiams laivams

4.252.1

 5,7

radijo įrenginių jūros pakrančių žvejybos laivams

4.252.2

 20

radijo įrenginių jūros ekonominės zonos žvejybos laivams

4.252.3

 42

navigacinių įrenginių plūduriuojantiems įrenginiams ir vidaus vandenų laivams, mažiesiems ir pramoginiams laivams

4.252.4

 5,7

navigacinių įrenginių žvejybos laivams, žvejojantiems už teritorinės jūros

4.252.5

 29

Už vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų, plūduriuojančių įrenginių ir plūduriuojančių priemonių šaldymo įrenginių kasmetinę apžiūrą pagal šaldomų patalpų talpą:

4.253

 

iki 500 m3

4.253.1

 4,3

nuo 501 iki 1000 m3

4.253.2

 11

nuo 1001 iki 2000 m3

4.253.3

 26

daugiau kaip 2000 m3

4.253.4

 52

Už vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų, plūduriuojančių įrenginių ir plūduriuojančių priemonių kėlimo įrenginių kasmetinę apžiūrą:

4.254

 

iki 5 tonų

4.254.1

 21

nuo 5 iki 20 tonų

4.254.2

 28

daugiau kaip 20 tonų

4.254.3

 43

Už vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų, plūduriuojančių įrenginių ir plūduriuojančių priemonių garo katilų ir slėginių indų apžiūrą:

4.255

 

garo katilų vidinę apžiūrą

4.255.1

 13

garo katilų išorinę apžiūrą ir bandymus darbiniu slėgiu

4.255.2

 20

garo katilų hidraulinį bandymą

4.255.3

 20

slėginių indų vidinę apžiūrą

4.255.4

 8,6

slėginių indų išorinę apžiūrą ir bandymus darbiniu slėgiu

4.255.5

 13

slėginių indų hidraulinį bandymą

4.255.6

 13

Už vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančio įrenginio ir plūduriuojančios priemonės neeilinę techninę apžiūrą

4.256

 57

Techninė apžiūra ir priežiūra

Už mažojo laivo, kurio ilgis iki 10 m, pramoginio ir asmeninio laivo techninės apžiūros akto dublikato išdavimą

4.240

 1,4

 visų tipų irklinių laivų, vandens dviračių pirminę ir kasmetinę techninę apžiūrą ir akto surašymą

 4.260

 5,7

 daugiau kaip 5 vietų turistinių pripučiamųjų valčių-pontonų, plaukiojančiųjų vasarnamių pirminę ir kasmetinę techninę apžiūrą ir akto surašymą

 4.261

21

 mažųjų, pramoginių ir asmeninių savaeigių laivų techninę apžiūrą ir akto surašymą:

 4.262

 

kai variklio galingumas iki 22 kw (30 AG)

4.262.1

18

kai variklio galingumas nuo 23 iki 74 kw (31 iki 100 AG)

 4.262.2

27

kai variklio galingumas nuo 75 iki 110 kw (100 AG iki 150 AG)

 4.262.3

36

kai variklio galingumas daugiau kaip 110 kw (daugiau kaip 150 AG)

 4.262.4

47

 mažųjų, pramoginių, sportinių ir asmeninių savaeigių laivų statybos ir remonto techninę priežiūrą

 4.263

57

Už Europos Bendrijos vidaus vandenų laivybos sertifikato išdavimą

4.265

63

Už Europos Bendrijos vidaus vandenų laivybos sertifikato dublikato išdavimą

4.266

23

Už laikinojo Europos Bendrijos vidaus vandenų laivybos sertifikato išdavimą

4.267

14

Už papildomo Europos Bendrijos vidaus vandenų laivybos sertifikato išdavimą

4.268

14

Už Europos Bendrijos vidaus vandenų laivybos sertifikato duomenų keitimą

4.269

15

Pakabinamieji varikliai

Už vidaus vandenų transporto priemonės pakabinamojo variklio įregistravimą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre ir registracijos liudijimo: išdavimą

 4.242.1

 

išdavimą

4.242.1

10

dublikato išdavimą

 4.242.2

5,5

 Kiti

 duomenų keitimą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre pasikeitus vidaus vandenų transporto priemonės savininkui, pavadinimui, tipui ar paskirčiai, techniniams duomenims po rekonstrukcijos, remonto ar statybos

 4.248

8,6

 medžiagų, gaminių ir technologinių procesų ekspertizę, siekiant suteikti pripažinto gaminio statusą

 4.257

144

 mokymo įstaigos, rengiančios vidaus vandenų transporto specialistus ir motorinių pramoginių laivų laivavedžius:

 4.270

akreditavimą

4.270.1

62

naujos mokymo programos akreditavimą4.270.232

Už vidaus vandenų transporto priemonių pertvarkymo, modernizavimo dokumentų, brėžinių ekspertizę ir tvirtinimą


4.264

36

Už vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančiojo Įrenginio ir plūduriuojančiosios priemonės statybos priežiūrą

  4.258

 289

 vidaus vandenų transporto priemonės laikiną įregistravimą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre

 4.237

5,7

Už mokymo įstaigų, suteikiančių asmenims teorinį ir praktinį pasirengimą, būtiną jūrinio laipsnio diplomui, kvalifikacijos liudijimui gauti, akreditavimą:

4.321

 

Už mokymo proceso patikrinimą

4.321.1

144

Už planinį priežiūros patikrinimą (už vieną mokymo programą)

4.321.2

43

Už akreditavimo liudijimo išdavimą

4.321.3

14

Už leidimo verstis krovinių vežimu krovininiais vidaus vandenų laivais Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais vidaus vandenų keliais:

4.271

 

išdavimą

4.271.1

82

patikslinimą, papildymą, dublikato išdavimą

4.271.2

18

Jūrų laivų registravimas

Už laivo įregistravimą Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre

4.272

115

Už laivo įregistravimą Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre, pasikeitus laivo pavadinimui, laivo savininko pavadinimui ar laivo savininko adresui

4.273

57

Už laivo išregistravimą iš Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro

4.274

86

Už laivo išregistravimą iš Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro, pasikeitus laivo pavadinimui, laivo savininko pavadinimui ar laivo savininko adresui

4.275

43

Už laivo Įregistravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre liudijimo išdavimą

4.276

32

Už laivo Įregistravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre liudijimo dublikato išdavimą

4.277

21

Už laivo laikinojo įregistravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre liudijimo išdavimą

4.278

33

Už laivo laikinojo įregistravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre liudijimo dublikato išdavimą

4.279

22

Už leidimo laivui plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava išdavimą

4.280

32

Už leidimo laivui plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava dublikato (vietoj prarasto ar sugadinto) išdavimą

4.281

21

Už leidimo laikinai laivui plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava išdavimą

4.282

33

Už leidimo laivui laikinai plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava dublikato išdavimą

4.283

22

Už leidimo laivui plaukioti su Lietuvos valstybės vėiava galiojimo sustabdymo liudijimo išdavimą

4.284

33

Už laivo įgulos minimumo liudijimo išdavimą

4.285

32

Už laivo Įgulos minimumo liudijimo dublikato (vietoj prarasto ar sugadinto) išdavimą

4.286

21

Už laivo išregistravimo iš Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro liudijimo išdavimą

4.287

32

Už pažymos apie laivo įregistravimą Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre, pateikiamos Hipotekos Įstaigai, išdavimą

4.288

14

Už civilinės atsakomybės draudimo ir kitokios finansinės garantijos už laivų bunkeriuose vežamos naftos padarytą žalą liudijimo:

4.289

 

išdavimą

4.289.1

21

dublikato išdavimą

4.289.2

11

Už civilinės atsakomybės draudimo ir kitokios finansinės garantijos už pavojingųjų ir kenksmin gų medžiagų (HNS) padarytą žalą liudijimo:

4.290

 

išdavimą

4.290.1

21

dublikato išdavimą

4.290.2

11

Už civilinės atsakomybės draudimo ir kitokios finansinės garantijos už taršos nafta padarytą žalą liudijimo:

4.291

 

išdavimą 

4.291.1

21

dublikato išdavimą

4.291.2

11

Už civilinės atsakomybės draudimo ir kitokios finansinės garantijos  liudijimo dėl atsakomybės už keleivių mirtį ir kūno sužalojimą:

4.292

 

išdavimą

4.292.1

21

dublikato išdavimą

4.292.2

11

Už laivo istorijos tęstinio įrašo dokumento (1 forma):

4.293

 

išdavimą

4.293.1

20

dublikato išdavimą

4.293.2

10

Fizinių asmenų ar Įmonių atestavimas

Už įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas, atestavimą:

4.320


esant vienos rūšies veiklai

4.320.1

34

esant 2 rūšių veiklai

 4.320.2

37

esant 3 rūšių veiklai

 4.320.3

40

esant 4 ir daugiau rūšių veiklai

 4.320.4

43

Už Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar kitų Europos ekonominės erdvės valstybių piliečių ir turinčių leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių piliečių ar asmenų be pilietybės ar Lietuvos Respublikoje įsteigtos įmonės ir įmonių, įsteigtų Europos Sąjungos valstybėse narėse ar kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse, filialų Lietuvos Respublikoje, teikiančių laivų agentavimo paslaugas, atestavimą 

 4.322

52

Jūrinių dokumentų išdavimas

 

 

Už jūrininko knygelės:

 4.294


išdavimą

4.294.1

55

galiojimo laiko pratęsimą

 4.294.2

13

skubų (per 2 darbo dienas) išdavimą

4.294.3

82

Už skubų (per 2 darbo dienas) galiojimo laiko pratęsimą

 4.294.4

26

Už jūrinio laipsnio diplomo:

 4.295

 

išdavimą

4.295.1

43

skubų (per 2 darbo dienas) išdavimą

 4.295.2

65

dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą

 4.295.3

23

skubų (per 2 darbo dienas) dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą

 4.295.4

34

Už jūrinio laipsnio diplomo išdavimo patvirtinimo:

4.296

 

išdavimą

4.296.1

26

skubų (per 2 darbo dienas) išdavimą

 4.296.2

39

dublikato išdavimą

 4.296.3

14

skubų (per 2 darbo dienas) dublikato išdavimą

 4.296.4

21

Už jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimo:

4.297

 

išdavimą

4.297.1

21

skubų (per 2 darbo dienas) išdavimą

4.297.2

31

dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą

4.297.3

11

skubų (per 2 darbo dienas) dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą

4.297.4

17

Už kvalifikacijos liudijimo, išduoto pagal 1978 m. Tarptautinę konvenciją dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų, išdavimo patvirtinimo:

4.298


išdavimą

4.298.1

35

skubų (per 2 darbo dienas) išdavimą

4.298.2

53

dublikato išdavimą

4.298.3

30

skubų (per 2 darbo dienas) dublikato išdavimą

4.298.4

45

Už globalinės jūrų avarinio ryšio ir saugumo sistemos radijo operatoriaus diplomo:

4.299


išdavimą

4.299.1

34

skubų (per 2 darbo dienas) išdavimą

4.299.2

52

dublikato išdavimą

4.299.3

20

skubų (per 2 darbo dienas) dublikato išdavimą

4.299.4

30

Už liudijimo, išduoto pagal 1978 m. Tarptautinę konvenciją dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų, pripažinimo patvirtinimo:

4.300


išdavimą

4.300.1

30

skubų (per 2 darbo dienas) išdavimą

4.300.2

46

dublikato išdavimą

4.300.3

17

skubų (per 2 darbo dienas) dublikato išdavimą

4.300.4

26

Už diplomo, išduoto pagal 1978 m. Tarptautinę konvenciją dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų, išdavimo patvirtinimo:

4.301

 

išdavimą

4.301.1

30

skubų (per 2 darbo dienas) išdavimą

4.301.2

46

dublikato išdavimą

 4.301.3

17

skubų (per 2 darbo dienas) dublikato išdavimą

4.301.4

26

Už lengvatinio jūrininko liudijimo išdavimą

4.302

8,6

Už specialiojo liudijimo:

4.303

 

išdavimą

4.303.1

18

skubų (per vieną darbo dieną)  išdavimą

4.303.2

27

dublikato išdavimą

4.303.3

13

skubų (per vieną darbo dieną) dublikato išdavimą

4.303.4

27

Už jūrininkų kompetencijos įvertinimo egzaminą

4.304

27

Laivybos kompanijų ir laivų vertinimas pagal ISM kodekso nuostatas

pirminę jūrų laivo apžiūrą Lietuvos Respublikos jūrų uoste ir akto surašymą (už valandą)

 4.305

37

Už pakartotinį jūrų laivo patikrinimą Lietuvos Respublikos jūrų uoste po sulaikymo ir akto surašymą (už valandą)

 4.306

37

Už laivybos įmonės vertinimą pagal Tarptautinio saugaus laivų eksploatavimo ir taršos prevencijos valdymo kodekso reikalavimus ir atitikties liudijimo išdavimą:

 4307

 

laivybos įmonės, turinčios mažiau kaip penkis laivus

4.307.1

144

laivybos įmonės, turinčios nuo penkių iki dešimties laivų

 4.307.2

 231

laivybos įmonės, turinčios daugiau kaip dešimt laivų

 4.307.3

289

Už laivybos įmonės atitikties liudijimo pagal Tarptautinio saugaus laivų eksploatavimo ir taršos prevencijos valdymo kodekso reikalavimus kasmetinį patvirtinimą:

  4.308

 

laivybos įmonės, turinčios mažiau kaip penkis laivus

4.308.1

72

laivybos įmonės, turinčios nuo penkių iki dešimties laivų

 4.308.2

 115

laivybos įmonės, turinčios daugiau kaip dešimt laivų

 4.308.3

 144

Už laivo vertinimą pagal Tarptautinio saugaus laivų eksploatavimo ir taršos prevencijos valdymo kodekso reikalavimus ir saugaus valdymo liudijimo išdavimą:

 4.309


laivo, kurio bendroji talpa mažiau nei 1000

4.309.1

144

laivo, kurio bendroji talpa nuo 1000 iki 5000

 4.309.2

231

laivo, kurio bendroji talpa daugiau kaip 5000

 4.309.3

289

Už tarpinį laivo vertinimą pagal Tarptautinio saugaus laivų eksploatavimo ir taršos prevencijos valdymo kodekso reikalavimus ir saugaus valdymo liudijimo patvirtinimą:

 4.310


laivo, kurio bendroji talpa mažiau nei 1000

4.310.1

86

laivo, kurio bendroji talpa nuo 1000 iki 5000

 4.310.2

144

laivo, kurio bendroji talpa daugiau kaip 5000

4.310.3

202

Už papildomą laivo vertinimą pagal Tarptautinio saugaus laivų eksploatavimo ir taršos prevencijos valdymo kodekso reikalavimus ir saugaus valdymo liudijimo patvirtinimą:

4.311


laivo, kurio bendroji talpa mažiau nei 1000

4.311.1

144

laivo, kurio bendroji talpa nuo 1000 iki 5000

4.311.2

231

laivo, kurio bendroji talpa daugiau kaip 5000

4.311.3

289

Laivų vertinimas pagal ISPS kodekso nuostatas

Už laivo vertinimą pagal Tarptautinį laivų ir uosto įrenginių (terminalų) apsaugos kodeksą ir apsaugos liudijimo išdavimą:

 4.312


laivo, kurio bendroji talpa mažiau nei 1000

4.312.1

144

laivo, kurio bendroji talpa nuo 1000 iki 5000

 4.312.2

 231

laivo, kurio bendroji talpa daugiau kaip 5000

 4.312.3

289

Už tarpinį laivo vertinimą pagal Tarptautinį laivų ir uosto įrenginių (terminalų) apsaugos kodeksą ir apsaugos liudijimo išdavimo patvirtinimą:

 4.313


laivo, kurio bendroji talpa mažiau nei 1000

4.313.1

86

laivo, kurio bendroji talpa nuo 1000 iki 5000

 4.313.2

 144

laivo, kurio bendroji talpa daugiau kaip 5000

4.313.3

202

Už papildomą laivo vertinimą pagal Tarptautinį laivų ir uosto įrenginių (terminalų)apsaugos kodeksą ir apsaugos liudijimo išdavimo patvirtinimą:

 4.314


laivo, kurio bendroji talpa mažiau nei 1000

4.314.1

144

laivo, kurio bendroji talpa nuo 1000 iki 5000

4.314.2

 231

laivo, kurio bendroji talpa daugiau kaip 5000

 4.314.3

 289

Už laivo benrosios ir naudingosios talpos nustatymą ir tarptautinio laivo matmenų liudijimo ar žvejybos laivo matmenų liudijimo išdavimą

 4.315

 150

Už darbo jūrų laivyboje atitikties deklaracijos I dalies išdavimą

4.316

39

Už laivo, kurio bendroji talpa mažiau nei 1 000, patikrinimą pagal 2006 m. Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje reikalavimus ir liudijimo:

4.317

 

išdavimą

4.317.1

149

patvirtinimą

4.317.2

132

Už laivo, kurio bendroji talpa nuo 1 000 iki 5 000, patikrinimą pagal 2006 m. Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje reikalavimus ir liudijimo:

4.318

 

išdavimą

4.318.1

231

patvirtinimą

4.318.2

214

Už laivo, kurio bendroji talpa daugiau kaip 5 000, patikrinimą pagal 2006 m. Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje reikalavimus ir liudijimo:

4.319

 

išdavimą

4.319.1

291

patvirtinimą

4.319.2

274

Informaciją atnaujino: , Informacinių technologijų skyrius
Informacija atnaujinta: 2016-03-25 14:45
 

Korupcijos prevencijos linija 8 687 45533

Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas - 188781973.
J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda. Tel. (370 46) 469 602, faks. (370 46) 469 600,
msa@msa.lt © Biudžetinė įstaiga Lietuvos saugios laivybos administracija.
Viso apsilankė8541018
Šiandien68
Dabar naršo36
 
Sprendimas: Fresh Media      Naudojama EasyWeb 3 sistema