Akredituotų mokymo įstaigų sąrašas

Spausdinti

 

VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Jūrininkų mokymo centras

Liepojos g. 45, Klaipėda LT-92288, Lietuva

Tel. +370 46 49 10 15

Faksas +370 46 38 53 38

 

Akredituotų mokymo programų sąrašas:

1.  Pirmos medicininės pagalbos mokymo programa, atitinkanti STCW konvencijos A-VI/4-1, 2, 3 skyriaus reikalavimus.
2. Medicininės priežiūros mokymo programa, atitinkanti STCW konvencijos A-VI/4-4, 5, 6 skyriaus reikalavimus.

 

Klaipėdos laivininkų mokykla

Rambyno g. 14, Klaipėda LT-93179, Lietuva

Tel. +370 46 34 18 15

Faksas +370 46 37 81 90

Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 2BE-126 „Dėl mokymo programų vykdymo sustabdymo panaikinimo“ panaikintas BĮ Klaipėdos laivininkų mokyklos mokymo programų – „Laivų motoristo-elektriko mokymo programa“ ir „Nekeleivinių laivų jūreivio, virėjo mokymo programa“ – vykdymo sustabdymas.


Akredituotų mokymo programų sąrašas:

1. Laivo motoristo - elektriko mokymo programa, atitinkanti 1978 m. Tarptautinės konvencijos (toliau – Konvencija) dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų su paskesnėmis pataisomis  kodekso A-III/4, A-III/7 poskyrių reikalavimus.
2.  Jūreivio, laivų virėjo mokymo programa.
3. Jūreivio mokymo kursų programa, atitinkanti Konvencijos kodekso A-II/4 poskyrio reikalavimus.
4. Laivo virėjo mokymo programa, atitinkanti 2006 m. Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje 3.2 taisyklės A 3.2 standarto reikalavimus.
5. Laivo elektriko kursų mokymo programa, atitinkanti Konvencijos kodekso A-III/6 poskyrio reikalavimus.
6. Jūreivio modulinė mokymo programa, atitinkanti Konvencijos kodekso A-II/4 poskyrio reikalavimus.
7. Saugos sąmoningumo ugdymo jūrininkams, dalyvaujantiems laivo apsaugos užtikrinime, mokymo programa, Konvencijos kodekso A-VI/6-2 poskyrio reikalavimus.
8. Neformaliojo profesinio mokymo laivo virėjo mokymo programa, atitinkanti Tarptautinės darbo organizacijos 2006 m. Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje 3.2 taisyklės, A3.2 standarto ir B3.2 gairių reikalavimus.
9. Neformaliojo profesinio mokymo jūreivio mokymo programa, atitinkanti 1978 m. Tarptautinės konvencijos dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų su paskesnėmis pataisomis  kodekso A-II/4 poskyrio reikalavimus.
10. Laivo virėjo modulinė profesinio mokymo programa, parengta pagal Tarptautines laivų virėjų mokymo gaires.

Klaipėdos universiteto Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Jūrų inžinerijos katedra
Bijūnų g. 17, Klaipėda LT-91225, Lietuva
Tel./Faksas +370 46 39 87 29

Mokymo įstaiga pagal akredituotas mokymo programas veiklos nevykdo.

 

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
I. Kanto g. 7, Klaipėda LT-92123, Lietuva
Tel./Faksas +370 46 39 72 40

 

Akredituotų mokymo programų sąrašas:

1. Jūrų laivavedybos studijų mokymo programa (nuolatinės ir ištęstinės studijos), atitinkanti 1978 m. Tarptautinės konvencijos dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų (toliau – Konvencija) A-II/2 skyriaus reikalavimus.

2. Laivų energetinių įrenginių eksploatavimo studijų mokymo programa (nuolatinės ir ištęstinės studijos), atitinkanti Konvencijos A-III/2 skyriaus reikalavimus.

3. Globalinės jūrų nelaimės atvejų ir saugumo sistemos (GMDSS) mokymo programos, atitinkančios Konvencijos A-IV/2 skyriaus reikalavimus:

3.1. Bendros paskirties operatoriaus (GOC) mokymo programa.
3.2. Bendros paskirties operatoriaus (GOC) mokymo programa tęstiniam mokymui.

4. Globalinės jūrų avarinio ryšio ir saugumo sistemos (GMDSS) mokymo programos, atitinkančios Konvencijos A-IV/2 skyriaus reikalavimus:

4.1. Ribotos paskirties operatoriaus (ROC) mokymo programa.

4.2. Ribotos paskirties operatoriaus (ROC) mokymo programa tęstiniam mokymui.

5. Radiolokacinės navigacijos, radiolokacinio žymėjimo ir automatinio radiolokacinio žymėjimo sistemos (ARPA) panaudojimo, tiltelio valdymo, paieškos ir gelbėjimo mokymo kursų programa, atitinkanti Konvencijos A-II/2 skyriaus reikalavimus.

6. Radiolokacinės navigacijos, radiolokacinio žymėjimo ir automatinio radiolokacinio žymėjimo sistemos (ARPA) panaudojimo mokymo kursų programa, atitinkanti Konvencijos A-II/1 skyriaus reikalavimus.
7. Jūreivių mokymo kursų programa, atitinkanti Konvencijos A-II/4 skyriaus reikalavimus.
8. Kvalifikuotų jūreivių ruošimo mokymo programa, atitinkanti Konvencijos A-II/5 skyriaus reikalavimus. (Mokymo programos vykdymas sustabdytas iki 2021 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos transporto direktoriaus įsakymu Nr. 2BE-316).
9. Asmeninio išgyvenimo technikos, priešgaisrinės saugos ir gaisrų gesinimo, pirmosios pagalbos suteikimo pagrindų, asmeninio saugumo ir socialinės atsakomybės (SOLAS) mokymo programa, atitinkanti Konvencijos A-VI/1-1, 2, 3, 4 poskyrių reikalavimus.
10. Laivų motoristų mokymo kursų programa, atitinkanti Konvencijos A-III/4 skyriaus reikalavimus.
11. Specialaus gaisrų gesinimo mokymo programa, atitinkanti Konvencijos A-VI/3 skyriaus reikalavimus.
12. Darbo su gelbėjimosi valtimis bei plaustais ir gelbėjimo valtimis (išskyrus greitaeiges gelbėjimo valtis) mokymo programa, atitinkanti Konvencijos A-VI/2-1 skyriaus reikalavimus.
13. Darbo su greitaeigėmis gelbėjimo valtimis mokymo programa, atitinkanti Konvencijos A-VI/2-2 skyriaus reikalavimus.

14. Naftos tanklaivių krovimo specialaus rengimo.

15. Jūrininkų ruošimo darbui dujų tanklaiviuose mokymo kursų programa, atitinkanti Konvencijos A-V/1-2 skyriaus reikalavimus.
16. Globalinės jūrų avarinio ryšio ir saugumo sistemos (GMDSS) ribotos paskirties operatoriaus perkvalifikavimo į Globalinės jūrų avarinio ryšio ir saugumo sistemos (GMDSS) bendros paskirties operatorių mokymo programa, atitinkanti Konvencijos A-IV/2 skyriaus reikalavimus.
17. Laivo apsaugos pareigūno mokymo kursų programa, atitinkanti Konvencijos A-VI/5 skyriaus reikalavimus.
18. Kvalifikuotų motoristų ruošimo mokymo programa, atitinkanti Konvencijos III/5 skyriaus reikalavimus. (Mokymo programos vykdymas sustabdytas iki 2021 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos transporto direktoriaus įsakymu Nr. 2BE-316).

19. Mašinų skyriaus resursų valdymo mokymo programa, atitinkanti 1978 m. Tarptautinės konvencijos dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų su pataisomis A-III skyriaus reikalavimus.

20. Tiltelio resursų valdymo mokymo programa, atitinkanti 1978 m. Tarptautinės konvencijos dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų su pataisomis A-II skyriaus reikalavimus.

21. Naftos ir cheminių medžiagų tanklaivių krovimo pradinio rengimo.

22. Įvadinio mokymo darbui dujų tanklaiviuose mokymo programa, atitinkanti Konvencijos A-V/1-2 poskyrio reikalavimus.

23. Pasirengimo valdyti minią, užtikrinti saugą, valdyti krizes ir žmonių elgesį bei keleivių ir krovinio saugos ir laivo korpuso sandarumo užtikrinimo mokymo programa, atitinkanti Konvencijos A-V/2 skyriaus reikalavimus.

24. Elektroninių jūrlapių vaizdavimo ir informacijos sistemos (ECDIS) panaudojimo mokymo programa, atitinkanti Konvencijos A-II/1, A-II/2, A-II/3 skyrių reikalavimus.

25. Vadovaujančios sudėties laivo mašinų skyriaus (laivų mechanikų) kvalifikacijos kėlimo kursų mokymo programa.
26. Vadovaujančios sudėties laivo denio tarnybos (laivavedžių) kvalifikacijos kėlimo kursų mokymo programa.
27. Elektromechanikų ruošimo kursų mokymo programa, atitinkanti 1978 m. Tarptautinės konvencijos dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų su pataisomis A-III/6 poskyrio reikalavimus. (Mokymo programos vykdymas sustabdytas iki 2021 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos transporto direktoriaus įsakymu Nr. 2BE-316).
28. Elektromechanikų kvalifikacijos tobulinimo kursų mokymo programa, atitinkanti 1978 m. Tarptautinės konvencijos dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų su pataisomis A-III/6 poskyrio reikalavimus.
29. Laivų elektros įrenginių eksploatavimo studijų mokymo programa, atitinkanti 1978 m. Tarptautinės konvencijos dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų su pataisomis A-III/6 poskyrio reikalavimus.
30. Saugos mokymo visiems jūrininkams kursų programa, atitinkanti Konvencijos  A-VI/6-1 poskyrio reikalavimus.
31. Jūrininkų, kuriems paskirtos su apsauga susijusios pareigos, mokymo kursų programa, atitinkanti Konvencijos A-VI/6-2 poskyrio reikalavimus.
32. Neriboto plaukiojimo vandenyse eksploatuojamų 24 metrų ilgio ir ilgesnių žvejybos laivų įgulos denio tarnybos vadovaujančių specialistų kursų mokymo programa, atitinkanti 1995 m. Tarptautinės konvencijos dėl žvejybos laivų personalo rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų su paskesnėmis pataisomis II/1 ir II/2 taisyklių reikalavimus.
33. Laivų turbininių įrenginių valdymo kursų mokymo programa, atitinkanti Konvencijos kodekso A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-VIII/2 poskyrių reikalavimus.
34. Cheminių medžiagų tanklaivių krovimo specialaus rengimo mokymo programa.

 

UAB „Jūrininkų treniruočių centras”

Taikos pr. 81a, Klaipeda LT-94114, Lietuva
Tel.: +370 46 30 40 30, +370 46 30 40 40
Faksas +370 46 30 40 41

 

Akredituotų mokymo programų sąrašas:

1. Globalinės jūrų avarinio ryšio ir saugumo sistemos radijo ryšio (GMDSS) bendrosios paskirties operatorius mokymo programa, atitinkanti 1978 m. Tarptautinės konvencijos dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų su paskesnėmis pataisomis (toliau – Konvencija)  A-IV/2 poskyrio reikalavimus.

2. Globalinės jūrų avarinio ryšio ir saugumo sistemos radijo ryšio (GMDSS) ribotos paskirties operatorius mokymo programa, atitinkanti Konvencijos  A-IV/2 poskyrio reikalavimus.
3. Radiolokacinės navigacijos, radiolokacinio žymėjimo ir automatinio radiolokacinio žymėjimo sistemos (ARPA) panaudojimo mokymo programa (eksploatavimo lygis), atitinkanti Konvencijos A-II/1 poskyrio reikalavimus.
4. Radiolokacinės navigacijos, radiolokacinio žymėjimo ir automatinio radiolokacinio žymėjimo sistemos (ARPA) panaudojimo, tiltelio valdymo, paieškos ir gelbėjimo mokymo programa (vadovavimo lygis), atitinkanti Konvencijos A-II/2 poskyrio reikalavimus.

5. Asmeninio išgyvenimo technikos, priešgaisrinės saugos ir gaisrų gesinimo, pirmosios pagalbos suteikimo pagrindų, asmeninio saugumo ir socialinės atsakomybės mokymo, atitinkanti Konvencijos A-VI/1 poskyrio reikalavimus.

6. Specialaus gaisrų gesinimo mokymo programa, atitinkanti Konvencijos A-VI/3 poskyrio reikalavimus.
7. Darbo su gelbėjimosi valtimis bei plaustais ir gelbėjimo valtimis (išskyrus greitaeiges gelbėjimo valtis) mokymo programa, atitinkanti Konvencijos A-VI/2-1 poskyrio reikalavimus.
8. Darbo su greitaeigėmis gelbėjimo valtimis mokymo programa, atitinkanti Konvencijos A-VI/2-2 poskyrio reikalavimus.
9. Tiesiogiai keleivius jiems skirtose patalpose aptarnaujančio personalo saugumo įgūdžių, minios valdymo, krizių valdymo ir žmonių elgesio visuose keleiviniuose laivuose mokymo programa, atitinkanti  Konvencijos  A-V/2 poskyrio 1-3 punktų reikalavimus.
10. Keleivių saugumo, krovinių saugumo ir laivo korpuso sandarumo užtikrinimo visuose keleiviniuose laivuose mokymo programa, atitinkanti  Konvencijos A-V/2 poskyrio 4 punkto reikalavimus.
11. Laivo apsaugos pareigūno mokymo kursų programa, atitinkanti  Konvencijos A-VI/5 poskyrio reikalavimus.
12. Apsaugos sąmoningumo ugdymo jūrininkams mokymo programa, atitinkanti  Konvencijos A-VI/6-1 poskyrio reikalavimus.
13. Apsaugos sąmoningumo ugdymo jūrininkams, dalyvaujantiems laivo apsaugos užtikrinime, mokymo programa, atitinkanti  Konvencijos A-VI/6-2 poskyrio reikalavimus.
14. Mašinų skyriaus išteklių valdymo mokymo programa, atitinkanti  Konvencijos A-III/1, A-III/2, A-III/3 poskyrių reikalavimus.
15. Navigacinio tiltelio išteklių valdymo mokymo kursų programa, atitinkanti  Konvencijos A-II/1, A-II/2 skyrių reikalavimus.
16. Elektroninių jūrlapių vaizdavimo ir informacijos sistemos (ECDIS) naudojimo mokymo programa, atitinkanti Konvencijos A-II/1, A-II/2, A-II/3 poskyrių reikalavimus.

17. Įvadinio mokymo darbui naftos, cheminiuose tanklaiviuose kursų mokymo programa, atitinkanti 1978 m. Tarptautinės konvencijos dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų su paskesnėmis pataisomis kodekso A-V/1-2 poskyrio reikalavimus.

18. Įvadinio mokymo darbui dujų tanklaiviuose kursų mokymo programa, atitinkanti 1978 m. Tarptautinės konvencijos dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų su paskesnėmis pataisomis kodekso A-V/1-2 poskyrio reikalavimus.

 

UAB "VIP Crewing Agency"

Taikos per. 32A-5, Klaipėda, Lietuva

Tel. +370 671 83885

 

Akredituotų mokymo programų sąrašas:

1. Laivo apsaugos pareigūno mokymo programa, atitinkanti  1978 m. Konvencijos dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų su paskesnėmis pataisomis (toliau – JRAB) kodekso A-VI/5 poskyrio reikalavimus.

2.  Apsaugos sąmoningumo ugdymo jūrininkams mokymo programa, atitinkanti  JRAB kodekso A-VI/6-1 poskyrio reikalavimus.
3. Apsaugos sąmoningumo ugdymo jūrininkams, dalyvaujantiems laivo apsaugos užtikrinime, mokymo programa, atitinkanti  JRAB kodekso A-VI/6-2 poskyrio reikalavimus.
4. Keleivių saugumo, krovinių saugumo ir laivo korpuso sandarumo užtikrinimo visuose keleiviniuose laivuose mokymo programa, atitinkanti JRAB kodekso A-V/2 poskyrio 4 dalies reikalavimus.
5. Tiesiogiai keleivius jiems skirtose patalpose aptarnaujančio personalo saugumo įgūdžių, minios valdymo, krizių valdymo ir žmonių elgesio visuose keleiviniuose laivuose mokymo programa, atitinkanti JRAB kodekso A-V/2 poskyrio 1–3 dalių reikalavimus.

6. Pavojingų ir kenksmingų krovinių gabenimo mokymo programa, atitinkanti JRAB kodekso B-V/b ir B-V/c poskyrių reikalavimus.

 

 


Informaciją atnaujino: Irena Spudytė, Parengimo priežiūros ir diplomavimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2018-11-02 13:09
 

Korupcijos prevencijos linija 8 687 45533

Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas - 188781973.
J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda. Tel. (370 46) 469 602, faks. (370 46) 469 600,
msa@msa.lt © Biudžetinė įstaiga Lietuvos saugios laivybos administracija.
Viso apsilankė8482553
Šiandien4380
Dabar naršo1
 
Sprendimas: Fresh Media      Naudojama EasyWeb 3 sistema