Akredituotos įstaigos

Spausdinti

 

Vadovaudamasi Mokymo įstaigų, rengiančių vidaus vandenų transporto specialistus ir motorinių pramoginių laivų laivavedžius, akreditavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 3-501 „Dėl mokymo įstaigų, rengiančių vidaus vandenų transporto specialistus ir motorinių pramoginių laivų laivavedžius, akreditavimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 91‑4750) Lietuvos saugios laivybos administracija akredituoja mokymo įmones, įstaigas ir organizacijas, rengiančias vidaus vandenų transporto specialistus ir motorinių pramoginių laivų laivavedžius.

 


 

 VĮ „Vidaus vandenų kelių direkcija“, Kaunas, Raudondvario pl. 113, tel. (8 37) 323 799.

Rengia vidaus vandenų transporto specialistus ir motorinių pramoginių laivų laivavedžius. Mokymo klasės adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 113.


Akredituotos mokymo programos:

1. Asmenų, siekiančių įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, išskyrus vidaus vandenų telkinius, kuriuose įrengti vidaus vandenų keliai, rengimo programa.

2. Asmenų, siekiančių įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų keliuose ir teritorinės jūros ribose, rengimo programa.

3. Asmenų, siekiančių įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse, rengimo programa.

4. Laivavedžių, kuriems suteikta teisė valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų keliuose ir teritorinės jūros ribose ir kurie siekia įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse, kvalifikacijos tobulinimo programa.

5. Vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų, plūduriuojančių įrenginių kapitonų, laivavedžių rengimo programa.

6. Vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų, plūduriuojančių įrenginių mechanikų rengimo programa.

7. Vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų, plūduriuojančių įrenginių upeivių rengimo programa.

8. Vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų, plūduriuojančių įrenginių motoristų rengimo programa.

9. Vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų, plūduriuojančių įrenginių kapitonų, laivavedžių kvalifikacijos tobulinimo programa.

10. Vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų, plūduriuojančių įrenginių mechanikų kvalifikacijos tobulinimo programa.

11. Vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų, plūduriuojančių įrenginių upeivių kvalifikacijos tobulinimo programa.

12. Vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų, plūduriuojančių įrenginių motoristų kvalifikacijos tobulinimo programa. 

 


 

UAB "Jūros navigatorius", Klaipėda, Minijos g. 43, tel. (8 687) 36990.

 

Mokymo įstaiga veiklos nevykdo

 


 

MB „Navigator LT“, Klaipėda, Šilutės pl. 56-212, tel. (8 677) 19965, www.mbnavigator.lt

Rengia motorinių pramoginių laivų laivavedžius. Mokymo klasės adresas: Klaipėda, Šilutės pl. 56-212.

 

Akredituotos mokymo programos:

1. Asmenų, siekiančių įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų keliuose ir teritorinės jūros ribose, rengimo programa.

2. Asmenų, siekiančių įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse, rengimo programa.

3. Laivavedžių, kuriems suteikta teisė valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų keliuose ir teritorinės jūros ribose ir kurie siekia įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse, kvalifikacijos tobulinimo programa. 

Asociacija „Pamario delta“, Šilutė, Lietuvininkų g. 61-10, tel. (8 441) 51552

 

Mokymo įstaiga veiklos nevykdo.

 


 

UAB "Ambertip", Klaipėda, Pilies g. 4, tel. (8 698) 23285

 

Mokymo įstaiga veiklos nevykdo.

 


 

MB „Balta jūra“, Klaipėda, Žolynų g. 1 - 24, tel. (8 647) 62005, www.laivavedys.lt

Rengia motorinių pramoginių laivų laivavedžius. Mokymo klasės adresas: Klaipėda, Minijos g. 127-305

 

Akredituotos mokymo programos:

1. Asmenų, siekiančių įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, išskyrus vidaus vandenų telkinius, kuriuose įrengti vidaus vandenų keliai, rengimo programa.

2. Asmenų, siekiančių įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų keliuose ir teritorinės jūros ribose, rengimo programa.

3. Asmenų, siekiančių įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse, rengimo programa.

4. Laivavedžių, kuriems suteikta teisė valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų keliuose ir teritorinės jūros ribose ir kurie siekia įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse, kvalifikacijos tobulinimo programa. 

UAB Mokymo centras „Adpilis“, Vilnius, Svajonių g. 34 - 3, tel. (8 601) 01016, (85) 2470007, www.adpilis.lt

Rengia motorinių pramoginių laivų laivavedžius. Mokymo klasės adresas: Vilnius, Verkių g. 52

 

Akredituotos mokymo programos:

1. Asmenų, siekiančių įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, išskyrus vidaus vandenų telkinius, kuriuose įrengti vidaus vandenų keliai, rengimo programa.

2. Asmenų, siekiančių įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų keliuose ir teritorinės jūros ribose, rengimo programa.

3. Asmenų, siekiančių įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse, rengimo programa.

4. Laivavedžių, kuriems suteikta teisė valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų keliuose ir teritorinės jūros ribose ir kurie siekia įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse, kvalifikacijos tobulinimo programa.

 


 

UAB „Kingstonas LT“, Klaipėda, Taikos pr. 24A, tel. (8 648) 09334

 

Mokymo įstaiga veiklos nevykdo.

 


 

Šilutės žemės ūkio mokykla, Mokyklos g. 3, Pagrynių k., Šilutės r., LT-99159, tel. (8 441) 53360, http://szum.lt/

Rengia motorinių pramoginių laivų laivavedžius. Mokymo klasės adresas: Ramybės g. 4, Žemaičių Naumiestis, Šilutės r., LT-99204, tel. (8 441) 59618

 

Akredituotos mokymo programos:

1. Asmenų, siekiančių įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų keliuose ir teritorinės jūros ribose, rengimo programa.

2. Asmenų, siekiančių įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse, rengimo programa.

3. Laivavedžių, kuriems suteikta teisė valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų keliuose ir teritorinės jūros ribose ir kurie siekia įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse, kvalifikacijos tobulinimo programa.

 

 


 

VŠĮ „Laivavedžių gildija“, Kaunas, Europos pr. 122, tel. (8 603) 48139

Rengia motorinių pramoginių laivų laivavedžius. Mokymo klasių adresas: Kaunas, M. Gimbutienės g. 35.

 

Akredituotos mokymo programos:

1. Asmenų, siekiančių įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, išskyrus vidaus vandenų telkinius, kuriuose įrengti vidaus vandenų keliai, rengimo programa.

2. Asmenų, siekiančių įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų keliuose ir teritorinės jūros ribose, rengimo programa.

3. Asmenų, siekiančių įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse, rengimo programa.

4. Laivavedžių, kuriems suteikta teisė valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų keliuose ir teritorinės jūros ribose ir kurie siekia įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse, kvalifikacijos tobulinimo programa.

_____________________________________________________________________________________________


MB "Laivyba", Klaipėda, Minijos g. 43, tel. (8 687) 36990.

 

Rengia vidaus vandenų transporto specialistus ir motorinių pramoginių laivų laivavedžius. Mokymo klasės adresas: Minijos g. 43, Klaipėda.

 

Akredituotos mokymo programos:

1. Vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų, plūduriuojančių įrenginių kapitonų, laivavedžių rengimo programa.

2. Vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų, plūduriuojančių įrenginių kapitonų, laivavedžių kvalifikacijos tobulinimo programa.

3. Vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų, plūduriuojančių įrenginių mechanikų rengimo programa.

4. Vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų, plūduriuojančių įrenginių mechanikų kvalifikacijos tobulinimo programa.

5. Vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų, plūduriuojančių įrenginių upeivių rengimo programa.

6. Vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų, plūduriuojančių įrenginių upeivių kvalifikacijos tobulinimo programa.

7. Vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų, plūduriuojančių įrenginių motoristų rengimo programa.

8. Vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų, plūduriuojančių įrenginių motoristų kvalifikacijos tobulinimo programa.

9. Vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų, plūduriuojančių įrenginių elektromechanikų, elektrikų rengimo programa.

10. Vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų, plūduriuojančių įrenginių elektromechanikų, elektrikų kvalifikacijos tobulinimo programa.

11. Asmenų, siekiančių įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, išskyrus vidaus vandenų telkinius, kuriuose įrengti vidaus vandenų keliai, rengimo programa.

12. Asmenų, siekiančių įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų keliuose ir teritorinės jūros ribose, rengimo programa.

13. Asmenų, siekiančių įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse, rengimo programa.

14. Laivavedžių, kuriems suteikta teisė valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų keliuose ir teritorinės jūros ribose ir kurie siekia įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse, kvalifikacijos tobulinimo programa.


Informaciją atnaujino: Irena Spudytė, Parengimo priežiūros ir diplomavimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2018-07-25 13:09
 

Korupcijos prevencijos linija 8 687 45533

Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas - 188781973.
J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda. Tel. (370 46) 469 602, faks. (370 46) 469 600,
msa@msa.lt © Biudžetinė įstaiga Lietuvos saugios laivybos administracija.
Viso apsilankė8482555
Šiandien4382
Dabar naršo1
 
Sprendimas: Fresh Media      Naudojama EasyWeb 3 sistema