Įstaigos istorija

Spausdinti

Po 1990 m. kovo 11 d., Lietuvai dar neprisijungus prie svarbiausių tarptautinių jūrinių konvencijų, savos Saugios laivybos administracijos reikalingumas nebuvo iš karto suvoktas, todėl nebuvo vykdomas specifinių jūrinių teisės aktų kūrimas ir leidimas. Lietuvos vėliavos laivai ir toliau dirbo pagal atitinkamas TSRS galiojusias instrukcijas ir taisykles, nes tarptautinių jūrinių konvencijų reikalavimų vykdymo nuolat reikalavo užsienio uostų kontroliuojančios institucijos.

Lietuvoje tuo metu saugios laivybos administracijos funkcijas vykdė Klaipėdos jūrų prekybos bei žvejybos uostų kapitonų vadovaujamos inspekcijos ir naujai įsteigti departamentai: Vandens transporto Susisiekimo ministerijoje ir Žvejybos laivyno Žemės ūkio ministerijoje. Abu pradžioje veikė (visiškai nepriklausomai vienas nuo kito) Klaipėdoje, vėliau Vandens transporto departamentas (VTD) buvo perkeltas į Vilnių.

1991 m. gruodį Lietuvai prisijungus prie kelių svarbiausiųjų tarptautinių jūrinių konvencijų ir užsienio šalių jūrinėms administracijoms bei tarptautinėms organizacijoms pradėjus suvokti Lietuvos Respubliką kaip savarankišką tarptautinės jūrų teisės subjektą, ėmė kilti vis daugiau sunkumų praktiškai įgyvendinant konvencijų reikalavimus, nes Susisiekimo ministerijos VTD įstatymiškai galėjo kontroliuoti vien Lietuvos jūrų laivininkystės (LISCO) laivų veiklą. Tuo tarpu Lietuvoje 1996 m. pradžioje jau buvo įregistruoti 83 laivų savininkai, valdę 328 jūrinio registro laivus (dabar tokių savininkų yra per 90, o laivų – per 248).

Saugios laivybos administracijos Lietuvoje nebuvimas pasijuto 1995 m. pabaigoje Lietuvai įstojus į Tarptautinę jūrų organizaciją ir tapus jos 154-ąja nare. Tuomet Saugios laivybos administracijos funkcijas buvo pavesta vykdyti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto kapitono valdybai, kuri buvo VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (toliau – Uosto direkcija) sudėtyje.

Uosto direkcija, visų pirma atsakinga už Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtrą ir tinkamą funkcionavimą, negalėjo tinkamai užtikrinti Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų saugios laivybos bei taršos iš laivų prevencijos srityje, kadangi nesiderino uosto komerciniai interesai su galiojančiais saugios laivybos reikalavimais. Todėl, siekiant užtikrinti tarptautinių bei kitų Lietuvoje galiojančių saugios laivybos bei taršos iš laivų prevencijos reikalavimų vykdymą, taip pat tinkamai prižiūrėti LR jūrų laivų registre esančių 248 laivų atitiktį šiems reikalavimams, 2000-08-29 priimtame LR saugios laivybos įstatyme pavesta šias funkcijas vykdyti biudžetinei įstaigai Lietuvos saugios laivybos administracijai, kurios steigėja yra Susisiekimo ministerija.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2000 m. lapkričio 8 d. priėmė nutarimą Nr. 1360 „Dėl valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos reorganizavimo“, kuriuo nustatė, kad Uosto direkcija reorganizuojama skaidymo būdu – iš Uosto direkcijos, kuri tęsia veiklą, atskiriama dalis, iš kurios steigiama biudžetinė įstaiga – Lietuvos saugios laivybos administracija.

Vykdydamas minėtą nutarimą bei atitinkamas saugios laivybos įstatymo nuostatas, Uosto direkcijos direktorius 2001-04-12 įsakymu Nr. 63 įsteigė VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija filialą Saugios laivybos administraciją, kuri pradėjo veiklą nuo 2001-05-01. Filialo direktorius buvo tiesiogiai pavaldus Uosto direkcijos direktoriui.

Galutinai Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo nuostatų dėl Saugios laivybos administracijos steigimo įgyvendinimas buvo užbaigtas 2002-06-25, kai Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras 2002-06-25 įsakymu Nr. 3-318 patvirtino Lietuvos saugios laivybos administracijos nuostatus ir Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-06-26 Lietuvos saugios laivybos administraciją įregistravo. Tokiu būdu Lietuvos saugios laivybos administracija, kaip savarankiška jūrinė valstybės institucija, pradėjo savo veiklą, vykdydama jai pavestus uždavinius, kurie apima Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, tarptautinės jūrų teisės aktų, reglamentuojančių saugią laivybą, reikalavimų įgyvendinimo laivybos įmonėse, laivuose ir jūrų uostuose organizavimą bei LR įstatymų, kitų teisės aktų, tarptautinės jūrų teisės aktų, reglamentuojančių saugią laivybą bei taršos iš laivų prevenciją, įgyvendinimo valstybinę priežiūrą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1205 prie Lietuvos saugios laivybos administracijos 2010 m. liepos 1 d. reorganizavimo būdu buvo prijungta Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija. Reorganizavimo tikslas – efektyviai naudoti Lietuvos Respublikos biudžeto lėšas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymu, siekiant optimaliai naudoti Lietuvos Respublikos biudžeto lėšas, vykdant tarptautiniais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais pavestas funkcijas saugios laivybos ir taršos prevencijos srityse, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 3-24 nuo 2011 m. gegužės 13 d. buvo pakeista Lietuvos saugios laivybos administracijos struktūra. Buvo panaikinti Vidaus vandenų laivavedžių egzaminavimo, Vidaus vandenų laivybos kontrolės ir Vidaus vandenų laivų registro ir techninių apžiūrų skyriai, jų vykdytos funkcijos perduotos kitiems skyriams. Atsirado nauji Laivų registravimo, Pramoginės laivybos, Ūkio subjektų veiklos priežiūros ir Laivų eismo stebėsenos skyriai.

 

Šią tinklalapio dalį prižiūri

Planavimo ir informacijos valdymo skyrius, tel. (+370 46) 469 605

Informaciją atnaujino: , Informacinių technologijų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-09-03 13:47
 

Korupcijos prevencijos linija 8 687 45533

Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas - 188781973.
J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda. Tel. (370 46) 469 602, faks. (370 46) 469 600,
msa@msa.lt © Biudžetinė įstaiga Lietuvos saugios laivybos administracija.
Viso apsilankė8541023
Šiandien73
Dabar naršo17
 
Sprendimas: Fresh Media      Naudojama EasyWeb 3 sistema