Uosto valstybės kontrolė

Spausdinti

Valstybinė laivų kontrolė uostuose vykdoma inspektuojant laivus, plaukiojančius su užsienio valstybės vėliava. Valstybės suvereni teisė inspektuoti užsienio šalių laivus įtvirtinta tarptautinėmis konvencijomis, įvairiais regioniniais susitarimais.

Lietuvos Respublikoje valstybinę laivų kontrolę uostuose atlieka Lietuvos saugios laivybos administracijos Laivybos kontrolės skyrius. Skyriaus vykdomą užsienio valstybių laivų kontrolę reglamentuoja Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymas.

 

Budintis jūrų laivybos inspektorius:
Tel. (+370 616) 59 791

 

Laivų inspektavimo apklausos anketa>>

 

Nuo 2006 m. liepos 1 d. Lietuva yra pilnateisė regioninės organizacijos Paryžiaus susitarimo memorandumo dėl uosto valstybės kontrolės narė. 2011 m. sausio 1 d. Paryžiaus SM šalyse narėse bei Europos Sąjungos valstybėse įsigaliojo naujoji užsienio valstybių laivų inspektavimo sistema NIR. Harmonizuotas užsienio valstybių laivų inspektavimo procedūras reglamentuoja Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/16/EB ir Paryžiaus SM.

Lietuvos Respublikoje naujoji sistema įgyvendinta 2010 m. gruodžio 29 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-759 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 3-23 „Dėl Užsienio valstybių laivų valstybinės kontrolės Lietuvos Respublikos jūrų uostuose vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr.3-94).

 

Pagal NIR sistemą laivų inspektavimo periodiškumas priklauso nuo laivo rizikos lygio:

Didelės rizikos laivai (HRS) gali būti inspektuojami praėjus 5 mėn. ir turi būti inspektuojami praėjus 6 mėn. nuo paskutinio inspektavimo Paryžiaus SM regiono arba ES valstybėje.

Standartinės rizikos laivai (SRS) gali būti inspektuojami praėjus 10 mėn. ir turi būti inspektuojami praėjus 12 mėn. nuo paskutinio inspektavimo Paryžiaus SM regiono arba ES valstybėje.

Mažos rizikos laivai (LRS) gali būti inspektuojami praėjus 24 mėn. ir turi būti inspektuojami praėjus 36 mėn. nuo paskutinio inspektavimo Paryžiaus SM regiono arba ES valstybėje.

 

Be periodinių inspektavimų laivai turi arba gali būti inspektuojami papildomai dėl itin svarbių arba nenumatytų veiksnių. Be to, NIR sistema neapriboja  laivo inspektavimo pagal atitinkamas galiojančių tarptautinių konvencijų nuostatas atlikimo.

Laivo rizikos lygiui turi įtakos taip pat ir laivybos kompanijos, atsakingos už ISM kodekse nustatytas pareigas ir atsakomybę, veikla. Laivo rizikos lygį ir laivybos kompanijos veiklos lygį galima susiskaičiuoti čia.

 

Pagal NIR nuostatas, jeigu laivui gali būti atliekamas išplėstinis inspektavimas, (didelės rizikos laivai, dujovežiai, naftos tanklaiviai, cheminių medžiagų pervežimo tanklaiviai, balkeriai, kruiziniai keleiviniai laivai, kurių amžius yra daugiau negu 12 metų), laivo kapitonas, valdytojas arba agentas prieš tris dienas arba laivui išplaukiant iš uosto, jeigu reisas trunka trumpiau nei tris dienas, iki laivo atplaukimo į paskirties uostą, jūrinį terminalą ar inkaravietę privalo teikti informaciją Lietuvos Respublikos jūrų uosto ar jūrinio terminalo administracijai per LUVIS (Laivų uoste valdymo informacinė sistema), nurodant:

 •  laivo pavadinimą ir šaukinį; 
 •  planuojamą laivo stovėjimo uoste laiką;
 •  laivo valstybės vėliavą;
 •  IMO numerį arba mobilųjį jūrų laivo atpažinimo (MMSI) kodą;
 •  dedveito tonažą;
 •  laivo pastatymo datą, nurodytą laivo liudijimuose;
 •  laivo atvykimo į uostą laiką;
 •  planuojamą laivo veiklą uoste (pakrovimą, iškrovimą, kita);
 •  planuojamą kitų institucijų patikrinimo, remonto, priežiūros darbų apimtį;
 •  vėliausio išplėstinio inspektavimo, atlikto Paryžiaus SM regione, datą.

Apie tanklaivį papildomai privaloma pateikti šią informaciją:

 • laivo korpuso konstrukcijos ypatumus (viengubo korpuso apkalos, viengubo korpuso apkalos su atskirais švaraus balasto tankais, dvigubo korpuso apkalos);
 • krovininių ir balastinių tankų būklę (pakrauti, tušti ir degazuoti, su balastu, tušti);
 • krovinio kiekį ir jo charakteristikas.

 

Jūrų uosto ar jūrinio terminalo administracija šią informaciją per nacionalinę laivų stebėsenos sistemą NLESIS teikia Lietuvos saugios laivybos administracijai. Likus 24 val. iki laivo atplaukimo arba laivui išplaukiant iš uosto, jeigu reisas trunka trumpiau nei 24 val., visi laivai turi informuoti Lietuvos Respublikos jūrų uosto ar jūrinio terminalo, į kurį jie plaukia administraciją, apie numatomą laivo atplaukimo laiką (ETA). Europos Sąjungos laivybos duomenų tinklui SafeSeaNet uostų ir jūrinių terminalų administracijos taip pat turi teikti faktinius laivo atplaukimo į uostą, jūrinį terminalą ar inkaravietę (ATA) ir išplaukimo iš jų (ATD) laikų duomenis.

 

Pagrindinis užsienio valstybių laivų kontrolės tikslas – nustatyti, ar Lietuvos Respublikos jūrų uostuose esantys užsienyje įregistruoti laivai atitinka tarptautinius saugios laivybos reikalavimus, taip pat gyvenimo ir darbo sąlygų laivuose standartus. Jeigu patikrinus Lietuvos Respublikos jūrų uoste esantį laivą nustatyta, kad jis neatitinka tarptautinių saugios laivybos reikalavimų, taip pat gyvenimo ir darbo sąlygų laivuose standartų ir laivui dėl to uždraudžiama išplaukti iš uosto, laivo valdytojas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka privalo atlyginti pakartotinio laivo patikrinimo išlaidas.

 

Už saugios laivybos reikalavimų nesilaikymą sulaikyto laivo savininkas turi teisę apskųsti laivą sulaikiusias institucijas. Paryžiaus SM šalių uostuose nustatytos tokios apeliacijos procedūros. Jeigu laivas uoste buvo sulaikytas dėl nepagrįsto Lietuvos saugios laivybos administracijos inspektoriaus sprendimo, patirti laivo valdytojo nuostoliai atlyginami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

NIR taip pat numato, kad tam tikriems laivams taikomos draudimo įplaukti į ES bei Paryžiaus SM uostus bei inkaravietes priemonės. Laivų, kuriems draudžiama įplaukti sąrašas skelbiamas čia.

Šią tinklalapio dalį prižiūri
Laivybos kontrolės skyrius, tel. (+370 46) 469 663
 

Korupcijos prevencijos linija 8 687 45533

Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas - 188781973.
J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda. Tel. (370 46) 469 602, faks. (370 46) 469 600,
msa@msa.lt © Biudžetinė įstaiga Lietuvos saugios laivybos administracija.
Viso apsilankė8541133
Šiandien183
Dabar naršo4
 
Sprendimas: Fresh Media      Naudojama EasyWeb 3 sistema